Budžet Grada Goražda za 2018. godinu iznosi 9.779.500,00 KM - Goražde PRESS

Breaking

29. 12. 2017.

Budžet Grada Goražda za 2018. godinu iznosi 9.779.500,00 KM

Gradsko vijeće Grada Goražda jučer je održalo svoju sedmu redovnu sjednicu na kojoj se našlo niz bitnih odluka među kojima i Budžet Grada Goražda za 2018. godinu.

Naime, na Dnevnom redu našao se veliki broj tačaka, tako da je na početku prilikom samog usvajanja Dnevnog reda došlo do diskusije i prijedloga da se Dnevni red dopuni tačkom o aktuelnoj problematici u zdravstvu na području Grada Goražda o kojoj se raspravljalo na početku sjednice u sklopu čega je donešen zaključak kojim se pozivaju i mole svi doktori Doma zdravlja da povuku otkaze i zamrznu štrajk na 30 dana, a sve u interesu građana Goražda.

Nakon dugotrajne rasprave o problematici u zdravstvu uslijedilo je razmatranje, a potom i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice, zatim Izvještaja o realizaciji zaključaka, vijećnička pitanja, inicijative, odgovori na vijećnička pitanja, te razmatranje vijećničkih inicijativa.U nastavku sjednice Vijeća uslijedila je rasprava, a potom i usvajanje veoma bitne odluke tj. Budžet Grada Goražda za 2018. godinu. Nakon usvajanja amandmana na Budžet, isti je usvojen  u iznosu od 9.779.500,00 KM.

U nastavku sjednice usvojena je i Odluka o izvršenju  Budžeta  Grada  Goražda  za 2018. godinu i Budžetski kalendar Grada Goražda za 2018. godinu.

Nakon usvajanja Budžeta Vijeće je razmatralo, a potom usvojilo i niz tačaka među kojima prijedlog  Odluke o izmjeni  Privremene  statutarne  odluke  Grada Goražda, prijedlog  Odluke o Službenim novinama Grada Goražda, prijedlog  Odluke o produženju Ugovora o davanju  na korištenje  poslovnih  prostorija  Domu zdravlja "dr. Isak Samokovlija" Goražde (poslovna prostorija  u mjestu  Orahovice), prijedlog Odluke o produženju Ugovora o davanju  na korištenje poslovnih  prostorija Domu zdravlja  "dr. Isak Samokovlija"   Goražde  (poslovne  prostorije u naselju Bogušići, Ilovača i Vranići), prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog  dobra u općoj upotrebi, prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za rad sa mjesnim  zajednicama i saradnju sa općinama, kantonima i međunarodnu   saradnju, prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za rad sa mjesnim zajednicama i saradnju sa općinama, kantonima i međunarodnu saradnju, prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za pitanja mladih, prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za pitanje mladih, prijedlog Odluke o dodjeli kreditnih sredstava SPP "Malinjak Emko" vl. Kulović Elmedin iz Goražda iz namjenskog  depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području Općine, prijedlog Odluke o dodjeli kreditnih sredstava OFR "New Look" vl. Hodo Ahmed iz Goražda iz namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području Općine, prijedlog Odluke o dodjeli kreditnih  sredstava ZZ ''Agropodrinje'' Goražde iz namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području Općine, prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom  građevinskom zemljištu u korist  Sofović Mehmeda iz Goražda, prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom u korist Pojata Ferida iz Goražda.

Do kraja sjednice Vijeće je razmatralo Analizu stanja u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Grada Goražda  u 2017.  godini.Goražde PRESS / Grad Goražde

Stranice