GORAŽDE NA DOBROM PUTU DA RIJEŠI PROBLEM REGIONALNE DEPONIJE Stiže pomoć i Vlade FBiH - Goražde PRESS

Breaking

29. 01. 2018.

GORAŽDE NA DOBROM PUTU DA RIJEŠI PROBLEM REGIONALNE DEPONIJE Stiže pomoć i Vlade FBiH

Četiri miliona maraka Vlada FBiH u budžetu predvidjela je za poticanje investicija u lokalne zajednice. Šta u Savezu općina i gradova Federacije očekuju od povećanih izdvajanja za razvojne projekte, za Federaciju plus provjerila je Gordana Antonić.

Potrebe za dodatnim ulaganjima ima i Goražde, jedan od najrazvijenih Gradova. Prioritet je izgradnja deponije za odlaganje komunalnog otpada.

“Na dobrom smo putu da to završimo. Uložili smo velika sredstva, uradili pristupni put, a sada želimo aplicirati Vladi FBiH kako bismo ga asfaltirali. Za ovaj projekt se očekuje otvaranje oko 100 radnih mjesta, to je opravdan projekat i trebao bi naići na razumijevanje”, smatra Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović.

Ekonomski razvoj lokalnih zajednica osigurava komunalna i privredna infrastruktura. Da bi podržala takve projekte, Federalna vlada je povećala izdvajanja u industrijskim zonama s ciljem podsticanja zaposlenosti.

“Vlada je prepoznala potencijal i zajedno je s općinama odlučila da se Fond poveća sa jednog na pet miliona u okviru budžeta, nastojeći budžet pretvoriti u razvojni, s obzirom na to da je bio socijalni”, kaže savjetnik premijera FBiH Zlatko Hurtić.

U Savezu općina i gradova, koji zastupa interese lokalne samouprave, upozoravaju da je potrebno izvršiti pravedniju raspodjelu poreza i doprinosa u odnosu na kantone i Federaciju, te napraviti izmjene u zakonodavstvu u oblasti šuma, koncesija i voda, što su razvojni resursi opština.

“Očekujemo sastanak s Vladom Federacije i kriterije za dodjelu sredstava za koje se nadamo da će biti usaglašeni sa nama i pravični. Također upravo smo uputili pismo svim ministarstvima, agencijama i fondovima od državnog do kantonalnog nivoa da nas obavijeste o raspoloživim finansijskim sredstvima, koji će se alocirati za finansiranje razvojnih prioriteta na lokalnom nivou u toku 2018. godine, a što će stvoriti još potpuniju sliku investicija u lokalnim zajednicama.”

Realizacija prioritenih infrastrukturnih projekata osnažuje zajednice, investitore ohrabruje na ulaganje, a lokalnom stanovništvu daje šansu za zaposlenje, što opštinama i kantonima garantuje razvojnu perspektivu.Goražde PRESS / Akta

Stranice