Grad Goražde izdvojio 100. 000 KM za projekte uređenja grada - FOTO - Goražde PRESS

Breaking

16. 01. 2018.

Grad Goražde izdvojio 100. 000 KM za projekte uređenja grada - FOTO

U sklopu Programa uređenja grada i prigradskih naselja, a u skladu sa Strategijom razvoja Grada Goražda, ovih dana su u toku radovi na uređenju našeg grada. U sklopu pomenutog Programa izvode se radovi na izgradnji igraonice za djecu u ulici Prve slavne Višegradske brigade, zatim imamo radove u ulici Sinan paše Sijerčića, gdje se postavlja parapeta sa klupama, kao i u ulici Ferida Dizdarevića, te izgradnja rampe za invalide u ulicama Zaima Imamovića i Seada Sofovića Sofe. Također, u naselju Vitkovići pored autobuskog stajališta uz park i pored ulaza u prostorije Mjesne zajednice imamo radove na izgradnji parapeta sa klupama, te niz drugih građevinskih i zanatskih radova koji su se izveli ili se izvode u gradu i prigradskim naseljima. Nosioc pomenutih radova je goraždanska firma OKAC d.o.o.


Tim povodom u izjavi za medije pomoćnik gradonačelnika Enver Adžem je istakao kako će ovi dijelovi grada dobiti jedan novi izgled, te dodao – ''Kao što se može vidjeti u nekoliko zadnjih godina Grad Goražde je gradilište i vidimo da se na svakom dijelu grada nešto radi. U posljednjih mjesec dana prisutni su radovi po Programu uređenja grada i prigradskih naselja kao što je postavljanje imobilijara za djecu u ulici Prve slavne Višegradske, zatim postavljanje klupa u ulici Sinan paše Sijerčića, zatim u ulici 43. DUB, Ferida Dizdarevića, Zaima Imamovića i sve se radi u sklopu Programa uređenja grada i prigradskih naselja za 2017. godinu. Napominjem da se isto tako izvode radovi po pomenutom Programu u naselju Vitkovići. Razlog kašnjenja radova jeste kašnjenje usvajanja Budžeta, a samim tim kasnilo je i usvajanje Programa koji je tek usvojen u mjesecu junu, nakon čega se proveo tender i specifikacije i pribavile saglasnosti tako da se zakasnilo sa implementacijom radova. Međutim u mjesecu januaru bi se trebali završiti svi radovi iz ovog Programa.
Mogu reći da sam prezadovoljan sa do sada izvedenim radovima koji će služiti građanima, a samim tim će dati bolji izgled gradu, ono što još želim naglasiti jeste da će se u sklopu ovog Programa izgraditi i rampe za invalide kako bi zadovoljili njihove potrebe i olakšali im komunikaciju u gradu. Mi se trudimo da koliko možemo uljepšamo izgled grada i kroz projekte rasvjete, gdje realizujemo projekat izgradnje javne rasvjete na desnoj obali rijeke Drine na dionici od Omladinske ulice do mosta u Baćcima, zatim osvjetljenje mosta ispod mosta, te niz drugih projekata koji će doprinijeti urbanijem izgledu našeg grada. Za 2018. godinu mi pripremamo novi Program koji radimo u saradnji sa mjesnim zajednicama, zatim inicijativama koje podnesu vijećnici i koje će biti uvrštene u Program, tako da mislim da će i u 2018. godini realizacijom projekata iz Programa uređenja grada i prigradskih naselja doprinjeti će se još ljepšem i urbanijem izgledu našeg grada.''

Ono što treba naglasiti jeste da se nastavljaju aktivnosti i u naradnim danima po pomenutom Programu kojim će se uraditi niz drugih radova kojima će naš grad dobiti mnogo ljepši i urbaniji izgled za što je Grad Goražde u 2017. godini izdvojio oko 100.000,00 KM.Goražde PRESS / Grad Goražde

Stranice