Nova esencijalna lista lijekova na području BPK - Goražde PRESS

Breaking

05. 01. 2018.

Nova esencijalna lista lijekova na području BPK

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Sabira Bešlija danas je govorila o Esencijalnoj listi lijekova za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde čija primjena je počela od 01.01.2018. godine.

Istaknuto je da je Vlada, kao i ranijih godina, na prijedlog resornog ministarstva izvršila usklađivanje važeće Kantonalne liste lijekova, vodeći računa o finansijskim mogućnostima Zavoda zdravstvenog osiguranja.

– Pozitivna lista lijekova BPK je urađena na način da je preuzeta kompletna obavezujuća A lista lijekova iz Federacije, dok je B lista formirana u skladu sa raspoloživim sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja – pojasnila je ministrica.

Ona je istakla da su ove godine, po prvi put, utvrđene odgovarajuće smjernice kod propisivanja lijekova koje su ugrađene u obje liste, kao i to da je u pripremi uputstvo za primjenu Pozitivne liste lijekova.

Cilj svih ovih aktivnosti, kako je naglašeno, je stvaranje uslova za adekvatnu zdravstvenu zaštitu svih osiguranika, uz racionalizaciju troškova i omogućavanje ušteda kojima bi se stvorio prostor za poboljšanja u ovoj oblasti, prvenstveno u pogledu kvaliteta zdravstvenih usluga.

Ovom prilikom rečeno je da će nivo ušteda u prvom redu zavisiti od načina na koji će Listu primjenjivati ljekari koji su ovlašteni za propisivanje lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja, s tim što se uštede, kako je naglašeno, ne smiju ostvarivati na štetu samih osiguranika.Goražde PRESS / Vlada BPK

Stranice