Pokrenute aktivnosti oko izgradnje zaobilaznice u Goraždu - Goražde PRESS

Breaking

03. 01. 2018.

Pokrenute aktivnosti oko izgradnje zaobilaznice u Goraždu

Na spisku dionica koje su obuhvaćene projektom “Modernizacija magistralnih puteva u Federaciji Bosne i Hercegovina” je i Obilaznica Goražde.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u cilju realizacije ovog projekta zakazalo je javnu raspravu o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš, Plana upravljanja okolišem i Plana upravljanja otpadom u postupku izdavanja okolišne dozvole investitoru – JP Ceste Federacije.

Javna rasprava će se održati 24. 01. 2018. godine u Goraždu.

Kako je navedeno u Studiji o procjeni uticaja na okoliš izgradnja obilaznice će imati pozitivan uticaj na kvalitet života lokalne zajednice, poboljšat će veze između općina na državnom i regionalnom nivou. Također, biće razvijen efikasniji i sigurniji sistem putnog saobraćaja koji će dovesti do skraćenje vremena putovanja, manjeg broja nesreća na putu, manjih troškova korištenja i održavanja motornih vozila, manjih troškova prevoza roba, sanacije oštećenja na postojećim putevima uslijed poplava, poboljšanja transportnog sistema, benefita za putnike u vozilima i korisnike javnog prevoza zbog poboljšanih saobraćajnih veza i kapaciteta puteva, benefita za industrijski sektor i razvoj industrijske djelatnosti zbog poboljšanih veza sa međunarodnom mrežom autoputeva i ušteda troškova i pouzdanost uslijed smanjenja zagušenja na putevima, šanse za direktno zapošljavanje i pružanje usluga...

Očekuje se da će tokom izvođenja radova biti angažovane i domaće kompanije, te će se na taj način podstaći zapošljavanje ugostiteljskog i trgovinskog osoblja u obližnjim uslužnim i trgovinskim poslovnim objektima.

Izgradnja ove obilaznice je jako bitna jer kroz područje Kantona i susjednih općina prolaze najznačajniji regionalni transportni koridori koji povezuju Bosnu i Hercegovinu sa Srbijom, Crnom Gorom, Albanijom, Grčkom i Turskom.

Kako je navedeno u Studiji u sklopu glavnog projekta obilaznice Goražda izrađena su dva idejna rješenja mosta, a nakon revizije istih odlučeno je da se Glavni projekt radi za spregnutu varijantu mosta.

Inače, JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo - Javno preduzeće “Ceste Federacije Bosne i Hercegovine”, društvo sa ograničenom odgovornošću koje je u potpunosti u vlasništvu Vlade Federacije BiH, pokrenulo je širok program za modernizaciju magistralnih puteva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovina u cilju osiguranja odgovarajuće putne infrastrukture do 2020. godine. Za potrebe tog projekta, JP Ceste FBiH d.o.o su od Vlade FBiH zatražilo osiguranje kreditnih sredstva od međunarodnih finansijskih institucija (MFI).

Vlada Federacije BiH je podržala inicijativu za osiguranje kreditnih sredstava od MFI u iznosu do 150 miliona eura za projekat pod nazivom “Modernizacija magistralnih puteva uFederaciji Bosne i Hercegovina”. Pored sredstava od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), očekuje se da će preduzeće dobiti sredstva od Evropske investicijske banke (EIB) u iznosu od 50 miliona eura kao i sredstva od Svjetske banke (WB) u iznosu od 50 miliona eura.

EBRD razmatra mogućnost finansiranja Projekta putem izdavanja državnih garancija.

Zajmoprimac bi bilo Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovina, dok bi JP Ceste FBiH d.o.o bile odgovorno za provođenje projekta u ime Federacije BiH.


Goražde PRESS / akta.ba

Stranice