U 2017. godini u Goraždu odobreno 40. 000 KM za izgradnju spomen obilježja i šehidskih mezarja - Goražde PRESS

Breaking

10. 01. 2018.

U 2017. godini u Goraždu odobreno 40. 000 KM za izgradnju spomen obilježja i šehidskih mezarja

Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde i u 2017. godini izdvojilo je značajna sredstva za izgradnju spomen obilježja i uređenje mezarja i grobalja na području našeg kantona i susjednih općina u Rebublici Srpskoj.

Nakon provedenog javnog poziva za dodjelu sredstava po Programu utroška sredstava sa ekonomskog koda- Tekući tranferi pojedincima „Izgradnja šehidskih mezarja i spomen obilježja“, ministar za boračka pitanja Eniz Halilović donio je odluku, a Vlada BPK dala svoju saglasnost, o odabiru 13 projekata koji će se u iznosu od 40.000 KM finansirati/sufinansirati iz budžeta ovog ministarstva.

Kako ističe ministar Halilović, po prvi put, na zahtjev Organizacije porodice šehida i poginulih boraca BPK Goražde, sa 7.000 KM sufinansiraće se projekat popravke šehidskih nišana.

Sa po 6.000 KM podržana je izgradnja šehidskih kapija na mezarjima „Ilovača“ i „Pargani“, a sa po 3.000 KM izgradnja i uređenje spomen obilježja „ Srebrenica 8372“ i „Hranjen“.

„ Ministarstvo za boračka pitanja podržalo je i izgradnju spomen obilježja „Babin Potok“ u Višegradu i „Batovo“ u Čajniču, uređenje šehidskih mezarja „Gaj“ i „Čauševići“ , te spomenika u Brdarićima i šehidskog mezarja u Ustikolini. Sa 4.000 KM učestvujemo u sufinansiraju projekta Centra za kulturu koji se odnosi na uređenje Ratnog muzeja (1992-1995.)“, naglasio je ministar za boračka pitanja.

Budući da je odluka o odabiru projekata usvojena pred kraj prošle godine, novčana sredstva za njihovu realizaciju, prema riječima ministra, aplikantima će se doznačiti u ovog godini.Goražde PRESS / Vlada BPK

Stranice