U 2018. godini bit će uveden novi sistem zaštite spašavanja na području Goražda - Goražde PRESS

Breaking

16. 01. 2018.

U 2018. godini bit će uveden novi sistem zaštite spašavanja na području Goražda

Gradska uprava Grada Goražda sa jedinicama Civilne zaštite prethodnih godinama kontinuirano je radila na poboljšanju, odnosno opremanju ovih jedinica, nabavci nove opreme, osposobljavanju kadrova, jer upravo nekoliko prethodnih godina službe Civilne zaštite imale su pune ruke posla na terenu, od gašenja požara, poplava, snježnih nanosa.

S toga u 2018. godini zbog sve učestalih elementarnih nepogoda a posebno onih izazvanih ljudskom nepažnjom Grad Goražde planira nova ulaganja u razvoj sistema zaštite i spašavanja.

Niz je izazova kojih se posljednjih godina susreću službe za zaštitu i spašavanje. Broj požara tokom 2017. godine u odnosnu na prethodne godine bio je znatno veći.

- Možemo reći da je čitavu 2017. godinu obilježio upravo broj požara. Obzirom da je bila sušna godina, te da je bilo potrebno intervenisati u pogledu dostave vode do građana koji su na taj način bili ugroženi. Vatrogasna jedinica je imala preko 210 intervencija, obzirom da je u 2016. godini bilo 86. intervenzcija. Prethodna godina nosila je najviše aktivnosti za vatrogasnu jedinicu - kazala je u izjavi za medije pomoćnica gradonačelnika Goražda Samira Drakovac.

Sve ovo opredjelilo je nadležne da ulože dodatna sredstva u opremanje svih službi zaštite i spašavanja koje su u sistemu. Izvršena je nabavka opreme za Gorsku službu spašavanja, Crveni krži, jedinice zaštite na vodi i pod vodom ali i niz drugih. Bilo je neophodno unaprijediti i planove razvoja te uvođenje novih službi u sistem kao što je služba zaštite od požara koja djeluje u okviru vatrogasnog društva Goražde.

- Što se tiće 2018. godine, možemo reći da ćemo nastojati da, i već smo budžetski stacionirali određene stavke, kako bi taj trend iz 2017. nastavili, i to na način da obezbjedimo ponovo nabavku adekvatne opreme našim jedinicama i službama, što je uslov za djelovanje na terenu. U tom smislu planirana je konkretizacija nabavke za vatrogasnu jedinicu, dobrovoljno vatrogasno društvo, novog kamiona za potrebe gašenja požara, obzirom da ovoj godini možemo očekivati jako dinamičan period i rad vatrogasne jedinice, tako da nam je oprema, uslov za osposobljavanje i djelovanje. Kada je u pitanju deminiranje, ponovo smo aplicirali prema Njemačkoj ambasadi - kazala je pomoćnioca gradonačelnika Samira Drakovac.Goražde PRESS

Stranice