Ekipe civilne zaštite rade na spriječavanju klizišta u naselju Grabovik - Goražde PRESS

Breaking

23. 03. 2018.

Ekipe civilne zaštite rade na spriječavanju klizišta u naselju Grabovik

Velike padavine koje su se desile ovih dana uzrokovale su brojne probleme, pa i samu pojavu klizišta u naselju Grabovik ul. Bekta Gacka i Braće Smajović. Pomenuto klizište prijeti stanovništvu i okolinim kućama. Ekipe Profesionalne atrogasne jedinice i Civilne zaštite Grada Goražde konstantno su na terenu i prate stanje.

Jutros je na teren izašla i ekipa Civilne zaštite Grada Goražde na čelu sa pomoćnicom Gradonačelnika Samirom Drakovac kako bi snimili teren i poduzeli određene mjere. Tim povodom u izjavi za medije Samira Drakovac je kazala: ''Čitav ovaj prostor možemo da vežemo za 2010. godinu kada su bile velike poplave, gdje su procijene pokazale da je Podhranjenski potok i Glamočka rijeka imali velike oscilacije u nivou vode gdje je došlo do potkopavanja obala, čišćenja sitnih čestica i samim tim do pokretanja klizišta. Klizište smo ovdje evidentirali i posmatrali međutim i tada a i sada to prevazilazi mogućnost našeg riješenja s obzirom na finasijske izdatke.

Projektom UNDP urađeno je 500 metara obaloutvrde korita Podhranjenskog potoka ostatak zavisi od projekta Svjetske banke kojim je upravo planiran i ovaj dio da se riješi. Što se tiče ove situacije možemo reći da smo u toku noći imali PVJ koja je u više navrata obilazila, posmatrala i neke granične vrijednosti pratila da ne dođe do pogoršanja situacije. Ono što možemo evo vidjeti jeste da je ugrožen pomoćni objekat, kuće još nisu, padavine su takve kakve jesu one još uvijek traju, a nakon što dođe do prestanka padavina i smirivanja situacije moramo kontaktirati geološki zavod, jer je ovo vezano za stručnu oblast gdje mi ne možemo procijeniti. Mi smo sa građanima u stalnom kontaktu stojimo im na raspolaganju, ono što je za Civilnu zaštitu presudno i bitno to su građani i ukoliko bude potrebe za evakuacijom i izmještanje građana tu smo.''Alen Selimović predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Goražde II  ističe kako se nada da će se na vrijeme poduzeti određene mjere: ''Znate šta sinoć smo ispred Savjeta MZ dobili poziv od građana da se dešava klizište. Ovdje je veliki problem i samo klizište koje je već nastalo, a problem su i vode tj. Glamočki potok, ako dolazi već do ovakvog proklizavanja terena doći će i do blokade, što će biti ugrožene ne samo kuće koje se ovdje nalaze već i sa desne strane kuće koje su do potoka. To će biti velika katastrofa. Kako smo čuli od jednog  mještanina on je već prije nekoliko godina apelovao što se tiče klizišta,  a vode su te koje najviše prave problem. Sada je najveći problem otapanje snijega. Veliki je snijeg najvjerovatnije će doći do velikog klizišta. Moramo napraviti neke prepreke.''Goražde PRESS / Grad Goražde

Stranice