Ministar za pitanja boraca F BiH Salko Bukvarević posjetio BPK - Goražde PRESS

Breaking

07. 03. 2018.

Ministar za pitanja boraca F BiH Salko Bukvarević posjetio BPK

U posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde danas je boravila delegacija Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata, na čelu sa ministrom Salkom Bukvarevićem.

Na sastanku sa premijerom Emirom Okovićem, ministrom za boračka pitanja Enizom Halilovićem, načelnicima općina i predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja BPK prezentirane su aktivnosti Federalnog ministarstva u 2017.godini i Plan za 2018.godinu, kao i projekti zapošljavanja koje realizuju Federalno ministarstvo za pitanje boraca i Fondacija za stambena i pravna pitanja.

Na današnjem sastanku zatraženo je hitno donošenje Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, te Zakona o pravima demobilisanih boraca.

Kao gorući problem u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde kada je u pitanju boračko- invalidska zaštita  istaknuta je problematika  demobilisanih  boraca te procesuiranje predmeta ratnih zločina, gdje se uporno pokušava izjednačiti žrtva i agresor. Upućen je niz prijedloga i sugestija koji bi trebali doprinijeti boljem statusu boračke populacije u narednom periodu.

„Ono što mi imamo delegirati prema Federaciji BiH jeste prije svega pitanje demobilisanih boraca koji su u takvoj životnoj dobi da nisu ostvarili uslove za penziju, a vrlo teško se mogu uključiti u neki radni proces, te smatram da ćemo u ovoj godini to nastojati popraviti.

Ono što je uvijek aktuelno u našem kantonu jeste procesuiranje predmeta ratnih zločina. Mi jasno znamo koliko smo imali poginulih u Bosansko-podrinjskom kantonu, koliko je to civilnih žrtava rata, koliko djece i zaista uvijek ističemo da je opravdan zahtjev da konačno doživimo situaciju i da se neko procesuira. Mi očekujemo pozitivne ishode, prije svega, kada govorimo o odnosu sa Federalnim ministarstvom, te ukupnom poboljšanju boračke populacije“-istaknuo je premijer Oković.

Ovom prilikom istaknuta je dobra, kontinuirana saradnja Federalnog ministarstva sa kantonalnim ministarstvom, Vladom i Koordinacijom boračkih udruženja BPK Goražde.

„ Apslolutno razumijemo ovdje potrebu ljudi za većom pažnjom sa federalnog nivoa i ja ću iskoristiti priliku da to i prenesem mojim kolegama iz Vlade i Parlamenta. Zaključak sa današnjeg sastanka je da Parlament pod hitno usvoji Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, te da Federalno ministarstvo za pitanje boraca pokrene proceduru o nacrtu Zakona o pravima demobilisanih boraca. Ja sam to  danas obećao na ovom sastanku kao i u drugih sedam kantona, kako bi se pomoglo našim saborcima koji su u godinama kada ih je sustigla starost a mnoge od njih i bolest, a nemaju nikakvih prihoda, da tu kategoriju probamo riješiti.

Treći zaključak je da sva pitanja iz oblasti boračko invalidske zaštite neophodno rješavamo putem dijaloga, u općinama, kantonima, Federaciji i državi, a nikako blokadama ulica i cesta, jer građani Bosne i Hercegovine nisu zaslužili da im borci blokiraju život“-kazao je federalni  ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

Iz Koordinacije boračkih udruženja BPK Goražde smatraju da se treba nastaviti dijalog u cilju rješavanja problema boračke populacije.


Goražde PRESS / Vlada BPK


Stranice