Zabilježen manji broj opasnosti po ljude i materijalna dobra na području BPK-a - Goražde PRESS

Breaking

21. 03. 2018.

Zabilježen manji broj opasnosti po ljude i materijalna dobra na području BPK-a

Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održao je juče svoju 14. redovnu sjednicu.

Pored Informacije o pojavama opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona za period 20.02 – 19.03.2018.godine, razmatrana je i Informacija o poduzetim aktivnostima o realizaciji Godišnjeg plana korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2018.godinu.

Prema informacijama Kantonalne uprave civilne zaštite, u periodu od 20.02. do 19.03.2019.godine  na području BPK Goražde zabilježen je manji broj opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje ugrožavaju ljude i materijalna dobra. Uzimajući u obzir aktuelne vremenske prilike usliijed kojih je došlo do otopljavanja snijega, kiše i povećanja vodostaja, Kantonalna uprava civilne zaštite putem Federalne uprave civilne zaštite zatražila je od Ministarstva sigurnosti BiH da u narednih dvadeset dana obezbijedi informacije o stanju vodostaja u susjednoj državi Crnoj Gori, na rijekama Tari i Pivi (HE Mratinje) , radi procjene mogućih opasnosti od poplava na području našeg kantona.

Prethodnih dana, prema mjerenjima vodostaja rijeke Drine, na našem području došlo je do povećnja na svim vodotokovima ali, kako je istaknuto, za sada ne prijeti opasnost od poplava koje bi ugrozile ljude i materijalna dobra.

U okviru tačke dnevnog reda koja se odnosi na razmatranje Informacije o poduzetim aktivnostima o realizaciji Godišnjeg plana korištenja sredstava po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2018.godinu, Kantonalni štab civilne zaštite donio je  zaključak kojim se od Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde traži da u što kraćem roku dostavi izvještaje o utrošku finansijskih sredstava koja su u prošloj godini dodijeljena kao pomoć u sufinansiranju nabavke vatrogasnih vozila Gradu Goražde, općinama  Pale i Foča u FBiH.Goražde PRESS / Vlada BPK

Stranice