Gradonačelnik Muhamed Ramović učestvuje na konferenciji "Procesuiranje gonocida u BiH" - Goražde PRESS

Breaking

18. 04. 2018.

Gradonačelnik Muhamed Ramović učestvuje na konferenciji "Procesuiranje gonocida u BiH"

U Sarajevu se 18 i 19. aprila održava konferencija o procesuiranju genocida u BiH. Konferenciju su organizirali Udruženje žrtava i svjedoka genocida u saradnji i Pokretom "Majke enklave Srebrenice i Žepe", uz učešće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MICT), pravnim nasljednikom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY).

Konferenciji u Sarajevu prisustvuje veliki broj gostiju, Međunarodnih predstavnika, i brojnih Ambasadora u BiH, te i studenata prava iz zemalja bivše Jugoslavije.

Pomenutoj konferenciji prisustvuje i Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović. Grad Goražde podržao je ovu konferenciju još u Februaru, kada su članice Udruženja "Majke enklave Srebrenica i Žepa" posjetile Grad Goražde te susrele se sa Gradonačelnikom sa kojim su razgovarale o ovoj konferenciji.

Cilj Međunarodne konferencije je suočavanje sa prošlošću mladih generacija sa prostora bivše Jugoslavije, a koji će u budućnosti biti nosioci pravosudnih funkcija u regionu.
Goražde PRESS

Stranice