Goraždanski sportisti uzet će ućešće i na 55. MOSI u Priboju - Goražde PRESS

Breaking

25. 05. 2018.

Goraždanski sportisti uzet će ućešće i na 55. MOSI u Priboju

Nakon Pljevalja, Priboj će ove godine biti domaćin 55. MOSI "Priboj 2018" i tako će kao grad sa najviše uspjeha na ovom sportskom nadmetanju, po sedmi put ugostiti sportiste sa tromeđe Srbije, Crne Gore i BiH.

Tim povodom jučer je u Priboju održana Druga sjednica Skupštine 55. MOSI "Priboj 2018." kojoj su prisustvovali i predstavnici Grada Goražda i BPK obzirom da će i na ovogodišnjim MOSI, kao i predhodnih godina učešće uzeti naši sportisti, te na taj način u najboljem svijetlu predstavljati naš Grad.

Nakon što je u okviru prve tačke dnevnog reda jednolglasno usvojen zapisnik sa prošle sjednice Skupštine MOSI,  prešlo se na drugu tačku, izbor podpredsjednika 55. MOSI "Priboj 2018.".

U okviru treće tačke dnevnog reda predsjednik Organizacionog odbora 55. MOSI "Priboj 2018" je informisao prisutne o aktivnostima koje se odnose na organizaciju Igara, dok su u okviru četvrte tačke delegati jednoglasno odredili da termin održavanja ovogodišnjih MOSI bude od 04.07 do 08.07.2018. godine.

U okviru 5. tačke dnevnog reda Organizacioni odbor 55. MOSI "Priboj 2018." je predložio u kojim sportskim granama da se održe takmičenja, te je tako odlučeno da se takmiči u 14 sportskih disciplina u muškoj i ženskoj konkurenciji i to: atletika, odbojka, košarka, rukomet, streljaštvo, šah, stoni tenis, planinarstvo, fudbal, mali fudbal, ribolov, odbojka na pjesku, karate i tenis.

Šesta tačka dnevnog reda bila je rezervisana za utvrđivanju cjena usluga smeštaja, ishrane i iznosa kotizacije za učešće na Igrama, da bi se u okviru sedme tačke odredio termin za dostavu konačnih prijava gradova i opština za učešće, gdje je određen 13.06.2018. godine, a naredna sjednica je zakazana za 15.06.2018. kada će se znati i tačan broj gradova učesnika ovogdišnjih 55. MOSI "Priboj 2018.".

U narednim danima predstavnici Grada Goražda i BPK održaće zajednički sastanaka na kojem će se donijeti odluka o učešću na 55. MOSI "Priboj 2018.", kao i broju učesnika i ostalim detaljima.Goražde PRESS / Grad Goražde

Stranice