Obilježen Dan 1. Drinske udarne brigade - Goražde PRESS

Breaking

13. 05. 2018.

Obilježen Dan 1. Drinske udarne brigade

Polaganjem cvijeća na spomen-obilježju u Zaimovom dolu, počelo je obilježavanje Dana 1. drinske udarne brigade. Na ovom mjestu komandant Zaim Imamović, prije 26 godina, postrojio je prvih 300 pripadnika 1. bataljona 1. DUB-a.

Nizom sadržaja odata je počast herojima, predvođenim jednim od najboljih komandanata koje je ARBiH imala.

U sklopu programa organiziran je planinarski pohod Ilovača – Zaimov do – Posestra, maraton „Tragom drinskih brigada“ od Spomen-parka Rorovi kod Goražda do Sadbe, u Posestri je otvorena i šehidska kapija na šehidskom mezarju, a centralni program organiziran je na Sadbi, gdje su održana sportska takmičenja i kulturno–umjetnički program. Na ovaj način, Dan brigade obilježava se u svim većim mjestima u kojima je ona nastajala.

Zaim Imamović organizirao je otpor agresiji, komandovao 1. drinskom brigadom i dobivao presudne bitke za odbranu Goražda. Kasnije je imenovan za komandanta 14. divizije ARBiH.

Poginuo je 9. oktobra 1995. godine na Treskavici.Grad Goražde

Stranice