Počela druga faza asfaltiranja puta Sadba - Žigovi - Goražde PRESS

Breaking

14. 05. 2018.

Počela druga faza asfaltiranja puta Sadba - Žigovi

Na osnovu Odluke o izboru projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2015. godinu koju je donijela Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a kojom su Gradu Goraždu odobrena sredstva za finansiranje projekta ''Rekonstrukcija putnog pravca Sadba – Žigovi'', te nakon što je potpisan Sporazum o saradnji na osnovu kojeg će se provoditi realizacija dodijeljenih sredstava koja se finansiraju iz sredstava Fonda za povratak za 2015. godinu i ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju dionice pomenutog putnog pravca danas su počeli radovi na asflatiranju pomenute dionice.

Ukupna vrijednost projekta je oko 130.000,00 KM, s tim da je 80.000,00 KM obezbijeđeno iz pomenutih sredstava Fonda za povratak BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, dok je ostatak sredstava od 50.000,00 KM obezbijedio Grad Goražde.

Povodom početka radova, Mjesnu zajednicu Sadba i putni pravac Sadba – Žigovi, posjetio je danas gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović sa saradnicima koji je ovom prilikom naglasio da je riječ o veoma važnom projektu – ''Na području MZ Sadba uglavnom je povratničko stanovništvo i mi smo to  stavili kao prioritet, tako da smo već nekoliko putnih pravaca ovdje uradili, a posebno interesantan projekat je ovaj Sadba - Žigovi, gdje je velika frekvencija saobraćaja i povratnika i projekat je zaista opravdan.

Radili smo  prvu fazu oko kilometra, ovo je druga faza također novi kilometer i preostalo nam je još dva kilometra da završimo u potpunosti ovaj put. Sredstva smo obezbjedili  putem državnog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice ,  svakako uz pomoć pomoćnika ministra Mirsada Žuge, to je bilo u prošloj godini , mi smo  svu proceduru proveli, čekali smo da počne asfaltna baza i jako mi je drago  da evo će završiti  prije samog roka. Rok je bio 60 dana od samog uvođenja u posao. Ukupan  projekat je oko 130 000,00 KM, imamo tu još  nadzor i projekat koji smo radili  Drago mi je da smo u ovom području i u samom naselju Sadba uradili dio asfalta,  zatim put  prema Oglečevi i uskoro počinjemo sa putem prema Hajradinovićima i Krtjanovićima i taj nam je  projekat prošao koji sufinansiramo sa višim nivoima. Povratnici su tu , projekat je opravdan i treba se boriti uvijek tu sa ovim ljudima, gdje god su se vratili  da im obezbjedimo uslove za povratak. Imamo još uvijek  dosta tih puteva, lokalnih,  nekategorisanih, ali imamo građane koji žive tu i  u Osanici, Zubovićima, Urkunima, Borovićima, Ledine itd. Mi sa svoje strane činimo sve da obezbjedimo sredstva sa viših nivoa.’’

Predsjednik MZ Sadba Šalo Semir ističe da je ovo jedan od najznačajnijih projekata u poslijeratnom periodu: ‘’ Želio bih  u  svoje ime i u ime Savjeta i svih građana koji žive na ovom području da se zahvalim, svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli da se realizuje ovaj bitan  projekat, sigurno u poslijeratnom periodu možda jedan od najznačajnijih za ovo povratničko naselje. Idemo korak po korak pa aBd završit će se. Ako uzmemo samo u obzir da na ovom području imamo možda i najveći broj malinjaka, cifra je oko 50-60 duluma maline, desetine ljudi koji tu žive svakodnevno, a  da ne uzimamo u obzir one koji dođu vikendom, znači ovaj projekat je definitivno opravdan i nadamo se da će se privesti kraju.’’Goražde PRESS / Grad Goražde

Stranice