Premijer BPK Emir Oković o legalizaciji objekata - Goražde PRESS

Breaking

18. 05. 2018.

Premijer BPK Emir Oković o legalizaciji objekata

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde realizovala je u protekle dvije godine niz aktivnosti na legalizaciji, odnosno rješavanju imovinsko-pravnih pitanja nad objektima koje koristi i kojima upravlja Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković osvrnuo se na ove aktivnosti, podsjećajući da je jedan od ciljeva rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u ovom mandatu bio i rješavanje dugogodišnjih problema nedefinisanog statusa imovine kojom upravlja i raspolaže Bosansko-podrinjski kanton.

– U tom procesu, mi smo do sada legalizovali 41 objekat koji je prešao u vlasništvo Bosansko-podrinjskog kantona i za dva objekta u toku je postupak same legalizacije, čime smo, na određen način, povećali imovinu kantona i omogućili sve preduslove da možemo razvijati i implementirati određene projekte koji se tiču tih objekata – kazao je premijer.

On je ovom prilikom podsjetio koji su to objekti te koje su aktivnosti na njima do sada realizovane.

– Imali smo građevinske zahvate na objektima u ulici Titova, a tu je i najveći broj imovinskih jedinica, njih 39. Također smo legalizovali većinu objekata koje su koristile institucije Bosansko-podrinjskog kantona, kao što je objekat Ministarstva privrede, nadograđeni objekti iznad apoteke, nadograđeni objekti iznad Službe za zapošljavanje, i, u završnoj fazi je proces legalizacije zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona i Staračkog doma. Zapravo, ovim stvaramo pretpostavku da na jedan kvalitetniji način upravljamo imovinom Kantona i razvijamo one projekte i aktivnosti koji se naslanjaju na tu imovinu, da bismo, na kraju krajeva, postigli i bolje efekte u upravljanju i korištenju te imovine – istakao je Oković.

Imovina Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uključuje objekte koji se koriste u različite svrhe.

– Kada govorimo o stambenim jedinicama kojima je vlasnik Kanton, trenutno te stambene jedinice koriste lica po različitim osnovama. Ono što je bitno, je da mi za te ljude, odnosno najveći broj njih, cijenimo da Aneks VII nije okončan i mi im, na taj način, pružamo alternativni smještaj, ne ulazeći u bilo kakve obligacione odnose naplate za korištenje tih stambenih jedinica – pojasnio je premijer Emir Oković.

Kada je riječ o javnim objektima, to su objekti koje koriste institucije Bosansko-podrinjskog kantona, s tim da je cilj da se dio tih prostorija stavi na raspolaganje i nekim državnim i federalnim institucijama.

Za preostale objekte, kako ističe premijer, projektne aktivnosti su već planirane.

– Kada govorimo o Staračkom domu, tu je bitan projekat zvani CEB II, koji podrazumijeva  rekonstukciju i obnovu tog objekta i tu je, naravno, zgrada Vlade, gdje smo radili određene građevinske radove s trajnom idejom da najveći broj institucija smjestimo u jedan objekat, čime bismo sigurno postigli efikasniji rad i povećali kvalitet pružanja usluga građanima koje bi se mogle ostvariti na jednom mjestu – kazao je premijer.
Goražde PRESS / Vlada BPK

Stranice