U Goraždu realizovana kampanja pod nazivom „Moje zdravlje nema roka“ - Goražde PRESS

Breaking

17. 05. 2018.

U Goraždu realizovana kampanja pod nazivom „Moje zdravlje nema roka“

Organizacije ''Partnerstvo za zdravlje'', ''Zdravstvena mreža BiH'' i ICVA (Inicijativa i civilna akcija) provode kampanju „Moje zdravlje nema roka“. Cilj su izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju kojima bi se ukinuli rokovi za prijavljivanje u zavodima za zapošljavanje, jer u slučaju kašnjenja nezaposlene osobe gube pravo na zdravstvenu zaštitu.

Nakon potpisivanja peticije u toku je direktna promocija ispred kantonalnih institucija, poput današnje, koja je realizirana ispred Vlade BPK Goražde.

– Mi smatramo da je pravo na zdravlje jedno od osnovnih ljudskih prava, koje ne smije biti uvjetovano nikakvim pravilnicima. U RS nemamo ovakvih problema i zato nismo ni provodili kampanju u tom entitetu, a u svih deset kantona u FBiH postoji isti problem rokova koji se postavljaju. Odziv građana je vrlo veliki jer skoro u svakoj porodici najmanje jedan član je izgubio pravo na zdravstvenu zaštitu upravo zbog kašnjenja s prijavom na biro. Najrizičnije populacije su trudnice i mala djeca i veliki problem nastaje u trenutku kada izgube to pravo, a njihovo stanje zahtijeva zdravstvenu brigu – kazao nam je Jasmin Nikšić, zdravstveni radnik i stručni saradnik u ''Partnerstvu za zdravlje''. Goražde PRESS / Avaz

Stranice