U Goraždu se realizuje novi projekat u saradnji sa britanskom organizacijom - Goražde PRESS

Breaking

25. 05. 2018.

U Goraždu se realizuje novi projekat u saradnji sa britanskom organizacijom

Paul Johns dIrektor britanske organizacije Sane posjetio je jučer Gradsku upravu Goražde gdje se susreo sa pomoćnikom gradonačelnika Sanidom Zirakom i saradnicima sa kojima je razgovarao o projektu ove organizacije pod nazivom Škole za mir.

Riječ je o novom projektu koji se provodi širom BiH, a radi se o radionicama koje bi se u Goraždu održavale u sklopu Internacionalnog Festivala prijateljstva Goražde 2018.  U okviru tog projekta, SANA organizacija je, posrednik u formiranju partnerstva srednjih i osnovnih škola, s ciljem razmjene sadržaja i  iskustva kojima se promoviše mir, razumijevaju uzroci konflikata i procesi rješavanja konflikata.

Kako bi obučili svoje učenike da postanu djelotvorni mirotvorci u globalnoj zajednici  u sklopu radionica će se obrađivati ključne teme kao što su: identitet ( upoznajte našu priču ) razumjevanje sukoba, otvorenost prema drugima, agenti promjena, rješavanje sukoba, napredovanje-kako izgledam i sl.Goražde PRESS / Grad Goražde

Stranice