Grant FBiH za Goražde svega dva miliona KM, upitna likvidnost kantona - Goražde PRESS

Breaking

10. 06. 2018.

Grant FBiH za Goražde svega dva miliona KM, upitna likvidnost kantona

Iako je BPK Goražde u ovoj godini očekivao veći priliv grant sredstava iz federalne kase, Vlada Federacije BiH za ovaj kanton izdvojit će dva miliona maraka, a ostatak od četiri miliona na ime finansijske pomoći rasporedit će se na još šest kantona. U ovakvom odnosu snaga BPK Goražde je prošao mnogo bolje od drugih kantona, no ovo je do sada najmanji iznos granta koji FBIH izdvaja za BPK Goražde i po svemu sudeći ta cifra neće biti dostatna da bi kanton u ovoj godini ostvario finansijsku likvidnost.
Od osnivanja BPK Goražde je finansijski neodrživ kanton i zavisi od pomoći viših nivoa vlasti, a ona se iz godine u godinu smanjuje, te je od nekadašnjih deset, spala na svega dva miliona maraka.

"Ne možemo biti zadovoljni, tim činom je ugroženo funkcionisanje i sama likvidnost kantona, a s druge strane imamo i činjenicu da su prihodi po osnovu poreza na dobit porasli u značajnom obimu u odnosu na 2015. godinu i tu postoji određena amortizacija. Osnovna zamjerka je što su i drugi kantoni ušli u sistem raspodjele", kaže Emir Oković, premijer BPK Goražde.

Osim finansijski neodrživh kantona, BPK Goražde, Posavskog i Kantona 10, grant sredstva raspoređuju se na još četiri kantona. Tome je, smatra Oković, doprinijela složena politička situacija, koja za posljedicu ima "trgovinu" i parčanje sredstava namjenjenih nerazvijenim sredinama. Ohrabrujuće je što će određena sredstva biti usmjerena i na općine Foča i Pale u FBIH, koje su unutar BPK Goražde, a spadaju u red izrazito nerazvijenih općina.

"Ovim općinama će u raspodjeli sredstava biti doznačeno po 150.000 KM. Grad Goražde je podržan sa dva projekta, jedan se tiče sanacije gradske dvorane, dok se drugi projekat odnosi na razvoj infrastrukture u industrijskoj zoni Pobjeda i vrijedan je oko 100 000 KM", ističe Oković.

I pored toga, finansijska situacija u BPK Goražde je veoma složena, te je pitanje da li će grant sredstva i vlastiti prihodi biti dovoljni da se kanton održi u finansijskom smislu.

"U zadnjih deset godina prosjek sredstava koja su potrebna za finansiranje kantona je na nivou od 35 do 36 miliona u prosjeku, prihodovana strana je bila najniža 2013. godine - 30 miliona, a u prošloj godini je oko 33, 5 miliona. Ove godine se može očekivati određeni rast u tom smislu. Dakle, u kontinuitetu ovaj kanton u zadnjih deset godina ima disbalans u odnosu na potrebe i same prihode. To uslovljava i određene poteze na prihodovnoj, ali i troškovnoj strani", zaključuje premijer BPK Goražde.

On ističe da je tekuća likvidnost problem ovog kantona, s obzirom da se kroz listu javnih investicija i projekte realizuje cifra od oko 100 miliona maraka. U protekle tri godine, u okviru programa javnih investicija FBIH, na području BPK Goražde realizovani su projekti ukupne vrijednosti 15.390.000 KM. Realizacija određenih projekata je u toku, a novi se očekuju po okončanju tenderske procedure, i nisu mrtvo slovo na papiru, naglašava premijer BPK Goražde, što je donekle ohrabrujuće za ovaj dio BIH.Klix

Stranice