Istiće garantni rok za sanaciju zgrada u ulici Maršala Tita, stanari zadovoljni i bez primjedbi - Goražde PRESS

Breaking

11. 06. 2018.

Istiće garantni rok za sanaciju zgrada u ulici Maršala Tita, stanari zadovoljni i bez primjedbi

Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa potkrovnih stanova u ulicama Titova, Meha Drljevića i Jusufa Duhovća  u Goraždu, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u skladu sa potpisanim sporazumom prema etažnim vlasnicima,  obezbijedila je finansijska sredstva za sanaciju krovne konstrukcije i fasada na ukupno jedanaest stambenih zgrada. Uzimajući u obzir da su radovi okončani prije godinu dana i da ističe garantni rok, stanari ovih zgrada do sada nisu imali primjedbe na izvedene radove.

Za ovu namjenu Vlada BPK Goražde izdvojila je finansijska sredstva u iznosu od 350.000 KM.

Izvođač radova bila je firma GPD „Drina“.d.d, a prema riječima direktora Kantonalnog stambenog fonda Ahmeda Šunje , radovi su izvršeni kvalitetno.

„Žao mi je što zgrade  s druge strane Titove ulice još nisu urađene,  jer Grad Goražde vjerovatno nije u mogućnosti da uradi svoj dio posla prema potpisanom sporazumu.  Uređenjem krovne konstrukcije i fasada ne samo da se stvara ugodniji ambijent za stanare ovih zgrada, već one doprinose i ljepšem izgledu grada „-kazao je Šunja.

Zadovoljni što više nemaju problema sa  prokišnjavanjem i što se konačno riješio dugogodišnji problem s kojim su se suočavali, zahvalnost Vladi i premijeru BPK Goražde, u ime stanara ovih zgrada, uputili su Dževad Halilović i Hamid Kulovac.Goražde PRESS / Vlada BPK

Stranice