U Biznis centru upriličen prijem za učenike generacije sa područja BPK-a - FOTO - Goražde PRESS

Breaking

13. 06. 2018.

U Biznis centru upriličen prijem za učenike generacije sa područja BPK-a - FOTO

Vlada BPK i resorno ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu, mlade i sport danas je u prostorijama Biznis centra organizovalo prijem za učenike generacije sa podrčja BPK-a za školsku 2017/2018. godinu.

Premijer BPK Emir Oković i ministar Damir Žuga najboljim dodjelili su diplome te poželjeli mnogo sreće i uspjeha u daljem životu i školovanju.

Učenici generacije za školsku 2017/2018. godinu

Nedžma Muhović - MSŠ Enver Pozderović
Aida Uzunović - STŠ Hasib Hadžović
Armin Uhota - SSŠ Džemal Bijedić
Hamid Sipović OŠ Prača
Edin Živojević - OŠ Husein ef. Đozo
Adna Ahmetspahić - OŠ Ustikolina
Ajla Hadžović - OS Fahrudin Fahro Baščelija
Almedin Mulahmetović - OS Hasan Turčalo Brzi
Elma Ratković - OŠ Mehmedalija Mak Dizdar
Balša Kajević - OMŠ Avdo SmailovićPOGLEDAJTE FOTO-GALERIJU OVDJE


Goražde PRESS

Stranice