UPOZNAJTE MLADU GORAŽDANKU DIPLOMIRANOG GENETIČARA Velika je čast biti predavač pred eminentnim svjetskim stručnjacima - Goražde PRESS

Breaking

26. 06. 2018.

UPOZNAJTE MLADU GORAŽDANKU DIPLOMIRANOG GENETIČARA Velika je čast biti predavač pred eminentnim svjetskim stručnjacima

Na Jahorini su nedavno, pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH održani 10. Dani Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS). Na ovoj multidisciplinarnoj konferenciji su učestvovali brojni ugledni profesori, doktori, akademici i drugih uglednici iz svijeta nauke, kulture i umjetnosti. Dane BHAAAS je posjetilo preko hiljadu učesnika iz 24 zemlje svijeta, održano je 27 simpozija, mnogi okrugli stolovi i panel diskusije sa preko 375 predavača.

Jedan dan bio je rezervisan za medicinske nauke, a govorilo o liječenju karcinoma dojke, hirurgiji, neurohirurgiji, kardiovaskularnoj hirurgiji, te plastičnoj hirurgiji, dok je zadnji dan konferencije bio rezerviran za Internacionalne simpozije iz mehaničkog inženjerstva, opće i abdominalne hirurgije, intenzivne medicine, kardiologije, te društvenih i humanističkih nauka.

BHAAAS je na najbolji mogući način obilježio jubilej postojanja organizacijom najveće stručne konferencije na Balkanu, koja je okupila stotine uspješnih stručnjaka, te pomogla u uspostavljanju njihove međusobne saradnje. Ovogodišnji Dani BHAAAS su omogući da se po prvi put u našoj zemlji prezentiraju najnovije tehnologije koje se koriste u medicini (poput robotike), te da se ugoste vrhunski medicinski stručnjaci iz najuglednijih klinika u Evropi i svijetu.

Među učesnicima ovog velikog skupa, brojnim svjetski poznatim naučnicima, istraživačima, bila je i mlada goraždanka Anela Zorlak. Anela je diplomirala na Prirodno – matematičkom fakultetu u Sarajevu (biologija –genetika). Anela je kao buduća magistrica dobila jedinstvenu priliku da u takvom društvu prezentira svoj magistarski rad pod naslovom “ Odnos urođenog i stečenog imuniteta kod pacijenata sa multiplim mijelomom” koji je radial u timu sa prof. dr Izetom Aganović – Mušinović i prof. dr Izetom Eminovićem. Svakako, i samo učešće na ovom prestižnom skupu, veliki je uspjeh za Anelu.

Susrećemo u redakciji naše novine. Anela sa mnogo eneregije i sa očitim istraživačkim zanosom priča o svom radu, a posebno o naučoj konferenciji u kojoj je učestvovala.

Anela , kako ti se otvorila ova prilika da budeš u svjetskoj naučnoj eliti, na konferenciji koja, sudeći po svemu, otvara mnogo prostora za ostvarivanje brojnih veza sa poznatim imenima u svijetu nauke?

Prije svega voljela bih istaći da sam imala sreću da od samog početka studiranja dobijem podršku od Bosana Fondacije, čije sjedište se nalazi u Los Angelesu. Uz svu njihovu podršku počela sam graditi svoj put, put kojim želim da idem kao akademski građanin, kao naučnik. U nizu poznanstava i mogućnosti koje sam dobijala od strana Bosana Fondacije jeste i susret za organizacionim odborom BHAAAS-a, još prethodne godine. Tada u tom trenutku mi se činilo sve tako nedostižno, a evo godinu dana nakon tog poznanstva ja sam bila predavač na najjačoj naučnoj konferenciji na Balkanu pod njihovim pokroviteljstvom.
Kao student sam uvijek znala u kojem pravcu želim da idem, pa sam taj pravac pratila i prilikom odabira na kakvim radovima želim raditi kao student završnih ciklusa. U sklopu master teze odlučila sam se za nedovoljno istraženo oboljenje (Multipli mijelom), te pristupu dijagnostike odnosno liječenja istog. Istraživanje sam započela još u oktobru 2017 godine uz podršku dva profesora; Prof.dr Izeta Aganović-Mušinović (Medicinski fakultet Univerziteta Sarajevo, Centar za genetiku) i Prof.dr Izeta Eminovića (Prirodno – matematički fakultet Univerziteta Sarajevo). Rad je započet kao magistarski , ali u putu istraživanja došla sam do zaključka da ovakva tema zaslužuje više i da je vrijeme da je podignem na veći nivo. U tom trenutku se otvorio konkurs za predaju naučnin radova za BHAAAS konferenciju, i eto karte su se posložile da je to jedinstvena prilika gdje preliminarne rezultate mogu tu izložiti. Par mjeseci nakon predaje službenog abstrakta, dobila sam saglasnost vođa simpozija za onkologiju i patologiju da moj rad sadrži sve elemente koji su neopohodni za izlaganje na ovako organizovanoj konferenciji.

Šta je u osnovi tvog rada i šta je, ako možemo tako reći, njegov cilj?

Osnova rada zapravo je uspostavljanje odnosa urođenog i stečenog imuniteta kod pacijenata u ovom slučaju oboljelih od Multiplog mijeloma. Naime, poznato je da postoje dva tipa imuniteta, urođeni i stečeni imunitet koji se aktiviraju u različitim fazama nakon napada na organizam. Urođeni imunitet je da kažem prvi imunitet koji stupa na snagu sa svojim komponentama koje se aktiviraju i brane organizam, ali do jednog nivoa, gdje nakon što tijelo prepozna signal da je to nedovoljno za odbranu, šalje signal za aktivaciju stečenog imuniteta i njegovih komponenti. Oba imuiteta imaju svoje karakteristike po kojima se odvajaju, te na osnovu tih karakteristika je započeto ovo istraživanje, gdje smo u konačnici htjeli da uspostavimo i utvrdimo u kojoj fazi oboljenja će se aktivrati koji imunitet. Ovom svemu prethodi znanje o osobinama oboljenja Multiplog mijeloma, njegovoj dijagnostici i liječenju Multipli mijelom je oboljenje koje nastaje usljed abnormalne transformacije plazma ćelije, tačnije to je oboljenje ćelija krvi koje usljed promjene ne produkuju adekvatne ćelije za odbranu organizma, već izmjenjene ćelije koje nemaju fuknnciju. Usljed hiperprodukcije tih izmjenjenih ćelija, loših ćelija, organizam bude izložen brojnim infekcijama jer nema adekvatan imunološki odgovor na sve te promjene. Ovo oboljenje je karakteristično jer ima 3 faze kroz koje pacijent prolazi i shodno tim fazama određuje se tok tretmana kod pacijenata. Ukoliko se po dijagnostici ovog oboljenja otkrije i stadij oboljenja, onda dobijamo situaciju u kojoj pacijent u pravo vrijeme počinje sa pravilnom terapijom shodno fazi u kojoj se nalazi. Pa tako preliminarni rezultati koji su dobijeni u ovom istraživanju govore da koncentracijom posmatranih parametara (limfocita i CRP) možemo po dijagnostici odrediti fazu a samim tim pomoći pri liječenju.

Kakve su bile reakcije nakon tvoje prezentacije? Preporuke, savjeti …?

Voljela bih istaći da sam ja bila jedini student na simpoziju onkologija i patologija u sklopu kojeg sam ja predavala, te ta činjenica daje značaj i vrijednost prezentaciji koju sam imala pred eminentnim stručnjacima, doktorima sa svih strana svijeta. Po završetku prezentacije od 15 minuta, doživejela sam aplauz od strane istih tih doktora koji su potom čestitali na radu, prezentaciji, ali i hrabrosti da ja kao student stanem ispred njih i sigurna u sebe izložim kompleksnu temu. Od par njih sam dobila i sugestije o podizanju rada na još veći nivo, proširenju istraživanja i naa druge komponente vezano za ovo oboljenje. Najupečatljiviji savjet, sugestija svakako da mi je bila od uvaženog doktora Gordana Srkalovića (Direktor onkološke klinke; Herbert - Herman Cancer Centar, Michigen, USA), koji je pored savjeta kako dalje da napredujem sa istraživanjem, istakao da želi da mi bude mentor koji će iz Amerike da mi pomaže u vođenju ovog istraživanja te da zajedno sa mnom uradi velike stvari vezano za ovo oboljenje i stanje u Bosni i Hercegovini.

Tebe čeka odbrana magistarskog rada. Šta potom?

Plan je da magistriram početkom septembra ove godine. U međuvremenu, radiću na proširenju istraživanja koje sam započela. Nakon magistarskog planiram upisati doktoriski studij te se fokusirati na prenatalnu dijagnostiku kao i onkološka oboljenja. Trenutno sam u pregovorima sa jednom klinikom koja je zainteresovana da me uključi u svoj istraživački tim koji se bavi isključivo onkologijom, kao phD student. Ja volim reći i time se voditi, da je akademska diploma koja se dobije po završetku visokoškoloskog obrazovanja ništa drugo do “službena dozvola” za nastavak učenja, te da sa njom možemo da postanemo samo još jedan broj u statistici, tako da definitivno idemo dalje, idemo u nove izazove, nova istraživanja!!

Anela Zorlak je izabrala da se posveti nauci. Svijetu u kome ima toliko prostora za učenje i isto toliko izazova. Svijetu koji traži puno učenja, upornosti, posvećenosti. Anela sve to ima u sebi. A sudeći po načinu kojim govori o svom mjestu u tom prostoru sada i ubuduće, i više od toga. Sretno!Goražde PRESS / Klix

Stranice