Na Posestri otvoreno igralište za djecu i informativno-edukativna kuća - FOTO - Goražde PRESS

Breaking

19. 09. 2018.

Na Posestri otvoreno igralište za djecu i informativno-edukativna kuća - FOTO

Jedinstveno spomen područje, kompleks „ Memorijalna šuma – Srebrenica 8372“ u goraždanskoj mjesnoj zajednici Posestra, bogatije je za igralište za djecu i informativno – edukativnu kuću koji su zvanično predati na upotrebu u okviru svečanosti kojima je obilježen 18. Septembar, Dan BPK i Grada Goražde.
Riječ je o projektu u čiju je pripramu i realizaciju uključeno više aktera, predvođenih uposlenicima JP „Bosansko podrinjske šume“.

-JP Bosansko podrinjske šume d.o.o Goražde u kontinuitetu vrši ulaganja u onu osnovnu svoju djelatnost to je uzgoj i zaštita šuma, a evo i pored toga brinemo i o zaštiti okoliša i unaprjeđenja drugih grana kao što su turizam. Ono što je važno da ćemo nastaviti ovakve djelatnosti koje su za dobrobit ovoga grada BPK-a Goražde čime stvaramo jednu sliku novije turističke destinacije na prostoru BPK-a Goražde.
Ova informativno edukativna kuća će pružati informacije koje su iz proteklog rata, biti će motiva bosanske kuće, bosanske sobe. naši neki tradicionalni sadržaji od posuđa i drugih rekvizita koje imamo na ovome području i naravno u budućnosti se sigurno očekuje da će povezivati četiri MZ kojima gravitira ovaj Memorijalni kompleks gdje će se nuditi gastro ponuda sa ovoga područja – rekao je ovom prilikom mr. Kenan Kanlić, direktor JP Bosansko podrinjske šume.Ukupna vrijednost projekta je 110.000 KM a finansijski su ga podržali federalno ministarstvo za turizam i okoliš, Vlada BPK Goražde i JP Bosansko podrinjske šume.

Ovaj projekat je izuzetno vrijednim ocijenio o kantonalni premijer Emir Oković koji se u obraćanju zahvalio svim učesnicima u njegovoj realizaciji.

Veliki angažman u izvedbi projekta, posebno u izgradnji informativno – edukativne kuće imali su i pripadnici 3. pješadijskog puka, 4. Pješadijske brigade OS BiH čiji je komandant, pukovnik Mirnes Ćosić istakao kako je pripadnicima Oružanih snaga BiH bila čast podržati ovakav projekat.U svečanosti održanoj u memorijalnom kompleksu učestvovali su đaci OŠ „ Husein ef. Đozo ( hor) i Srednje stručne škole „ Džemal Bijedić“.Goražde PRESS / Glas Goražda

Stranice