U Goraždu održan Sajam zapošljavanja - FOTO - Goražde PRESS

Breaking

14. 11. 2018.

U Goraždu održan Sajam zapošljavanja - FOTO

Privredna komora BPK Goražde organizirala je u ovom gradu prvi sajam zapošljavanja pod nazivom "Letswork". U zgradi Biznis centra okupili su se predstavnici privrednih subjekata, ali i nezaposlene osobe koje su dobile informacije o planovima i potrebama poslodavaca na tržištu rada.

"Sajam je i organiziran kako bi se uspostavio direktan kontakt nezaposlenih osoba i poslodavaca koji na ovaj način imaju priliku za međusobno upoznavanje, razgovor, razmjenu podataka, a sve u svrhu selekcije i zapošljavanja najboljih kandidata. Cilj je povećanje konkurentnosti nezaposlenih osoba, a time i šansi za njihovo zaposlenje", ističe Dževad Terović, predsjednik Privredne komore BPK Goražde.

Sajam se održava u okviru projekta "Uspostavljanja efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja", koji je odobrila Međunarodna organizacija rada ILO u cilju smanjivanja disbalansa između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje od privrednih subjekata koji egzistiraju na području BPK Goražde.

Na sajmu je organizirano i predavanje iz oblasti IT sektora o temi "Life Changing Moment", edukativne radionice s akcentom na unificiranje aplikacija za posao. Nezaposlenima je osigurana podrška pri izradi CV-a, a imali su priliku čuti i o pozitivnim primjerima zapošljavanja u sektoru IT tehnologije.Organizatoru sajma podršku su dali i Gradska uprava Goražde, Udruženje Aldi, Služba za zapošljavanje, Srednja stručna škola "Džemal Bijedić", kantonalno udruženje poslodavaca te privredna društva "Bekto Precisa" i "Emka Bosnia".

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je među 19 uspostavljenih u projektu "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" koji Evropska unija finansira sa četiri miliona eura, a završava se 2019. godine.Goražde PRESS / Klix

Stranice