U Goraždu u fazi realizacije projekat vrijedan 126.000,00 KM - Goražde PRESS

Breaking

22. 09. 2016.

U Goraždu u fazi realizacije projekat vrijedan 126.000,00 KM

Nakon što su Općina Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde potpisali Memorandum o razumijevanju sa partnerskom organizacijom „Save the Children“, koji se odnosi na podršku programima ranog rasta i razvoja, realizovan je projekat na osnovu kojeg su opremljene dvije učionice JU za Predškolski odgoj i obrazovanje ‘’Sunce’’, kao i prostorije Plavog cvjeta sa namještajem, didaktikom i bibliotekom.

Tim povodom Plavi cvjet danas su posjetili predstavnici organizacije „Save the Children“, a posjeti su prisustvovali i načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Damir Žuga sa saradnicima.

Da je donacija organizacije „Save the Children“ vrijedna naglasio je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Damir Žuga – ''Ovo je jedna od najvrednijih donacija koje smo dobili, a koja se odnosi na predškolski odgoj i obrazovanje. Kao što vam je poznato u mjesecu maju potpisali smo protokol o saradnji Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK i „Save the Children“, a supotpisnik je i Općina Goražde i evo danas smo imali priliku da obiđemo prostorije, gdje je zahvaljujući „Save the Children“ uloženo u njihovu infrastrukturu na osnovu potpisanog Memoranduma u iznosu od 54.700,00 KM. Ovo je prva faza i ona se odnosi na infrastrukturu, a danas u popodnevnim satima organizuje se obuka u oblasti ranog rasta i razvoja i predškolskog obrazovanja za odgajateljice koje će raditi sa ovom djecom i taj dio projekta košta će oko 74.000,00 KM. Velika zahvalnost organizaciji „Save the Children“ i ovakvom sinergijom možemo napraviti prave stavari i ovo je sigurno u poslednjih 10 godina najvažnija donacija za direktne korisnike to jeste naše mališane.''

Riječi zahvalnosti organizaciji „Save the Children“ uputio je načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović, te dodao – ''Mi smo potpisnici Memoranduma i drago nam je što je „Save the Children“ prisutan u Goraždu i svjesni smo koliki su doprinos dali u razvoju naših obrazovnih institucija. Posebno mi je drago što se jedan dio projekta realizuje u Plavom cvjetu koji se pokazao jako opravdanim projektom i što je naše obdanište Sunce maksimalno uključeno u sve reforme i u omogućavanje dobrih uslova našoj djeci, a zahvaljujući ovom projektu naša djeca će prilikom boravka u obdaništu imati nove sadržaje i bolje uslove.''

O važnosti projekta govorila je direktorica JU za Predškolski odgoj i obrazovanje ‘’Sunce’’ Elma Bučo –''Ovaj projekat je jako vrijedan jer nismo odavno imali unutarnje opremanje namještajem, didaktikom, didaktičkim igračkama i materijalima za djecu. Koristim ovu prilku da se zahvalim našem Ministarstvu i organizaciji Save the Children koji su prepoznali potencijal naše ustanove i da će se na kvalitetan način koristiti sve ovo što smo dobili. Višestruka je korist za djecu, za roditelje i za uposlenike ove Javne ustanove i svakako da ćemo opravdati očekivanja i trudit ćemo se da maksimalno iskoristimo sve što smo dobili.''

Potpisani Memorandum pored opremanja učionica odnosi se i na edukaciju nastavnika za jezičko-komunikacijsko područje baziranu na ishodima učenja. Naime, nastavnici će po završetku ove edukacije, u trajanju od 16 radnih dana, steći zvanje mentora za navedenu oblast, te će usvojeno znanje moći prenijeti ostalim nastavnicima u školama s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Predviđa se da će preko 250 djece imati koristi od projektne intervencije. Očekuje se da će sva djeca biti obuhvaćena obaveznim programom za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, dok će se kvalitet i uvjeti u kojima se ralizira ovaj program biti unaprijeđeni, kao i profesionalni kapaciteti odgajateljica. Ovim aktivnostima „Save the Children“ direktno podržava primjenu Protokola o saradnji u oblasti ranog rasta i razvoja djece u BPK-a, te Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH 2013 – 2017.

Ukupna vrijednost projekata za BPK je 126.000,00 KM, a pored opremanja učionica dječijeg vrtića ‘’Sunce’’ i Plavog cvjeta opremljena je po jedna učionica u Ustikolini, Osanici i Sadbi, kao i dvije učionice za rad sa djecom sa posebnim potrebama i kvalitetan rani rast i razvoj u Vitkovićima.

Projekat će se implementirati u naredne tri godine, odnosno trajat će do 2018. godine, a potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa organizacijom „Save the Children“ bit će od velikog značaja za kvalitetan pristup i realizaciju obaveznog predškolskog programa, kao i edukaciju 29 profesionalca iz jezičko-koumikacijske oblasti baziranu na ishodima učenja.


gorazde.ba

Stranice