Organizovana trodnevna obuka u oblasti obrazovanja odraslih - Goražde PRESS

Breaking

21. 01. 2017.

Organizovana trodnevna obuka u oblasti obrazovanja odraslih

U Goraždu je, u sklopu projekta „Osiguranje i podizanje kvaliteta obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ održana andragoška obuka za prosvjetne radnike i inžinjere sa područja BPK Goražde.

Predavači na ovoj obuci bili su prof.dr. Mirijana Mavrak i Emir Avdagić, direktor DVV International - Ureda za BiH, a neke od tema koje su obrađivane su: Značaj, potrebe i funkcije obrazovanja odraslih – individualne i socijalne, Motivacija, spremnosti i barijere u procesu obrazovanja odraslih, Principi obrazovnog rada sa odraslima sa posebnim osvrtom na individualizaciju, Upravljanje dinamikom obrazovne grupe – metode i sredstva, Neverbalna komunikacija,Vizualizacija u obrazovnom radu s odraslima, Polazišta i kompomente interaktivne obuke“..

Trećeg dana obuke, prisutnima su se, pored predavača Emira Avdagića direktora DVV International - Ureda za BiH, obratili i direktorica udruženja ALDI Meliha Gačanin i direktor srednje tehničke škole „Hasib Hadžović“ Rifet Bečić. Istaknuo je da andragoške edukacije imaju cilj da doprinesu ekonomskom razvoju savremenog društva, kao i stvaranju više prostora za djelotvorno sudjelovanje građanja u rješavanju različitih problema u užoj i široj zajednici. Što je veća ekonomska moć pojednica i što je društvo razvijenije, veća je i svijest o potrebi obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, zaključeno je na predavanju.
Projekat ''Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja'' finansira se sredstvima Evropske unije. Nosioci projekta su Udruženje ALDI i Srednja stručna škola ''Džemal Bijedić'' Goražde.Sveobuhvatni cilj projekta jeste razvoj programskih i institucionalnih mogućnosti, te unaprijeđenje dostupnosti obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja – ističe Meliha Gačanin, izvršna direktorica ALDI-ja.

Kako je rečeno na kraju obuke, ovaj projekat treba da rezultira izradom Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, certificiranjem 250 osoba osposobljenih za rad, stvaranjem mogućnosti za polaganje majstorskog ispita za 30 osoba zaposlenih u kompanijama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.


Novina Glas Goražda

Stranice