REDOVNI IZVJEŠTAJ KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE GORAŽDE I danas veoma hladno, s poledicom na trotoarima i kolovozima - Goražde PRESS

Breaking

10. 01. 2017.

REDOVNI IZVJEŠTAJ KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE GORAŽDE I danas veoma hladno, s poledicom na trotoarima i kolovozima

Izuzetno niske temperture zraka koje su dovele do stvaranja poledice na trotoarima i kolovozima i dalje predstavljaju problem pri odvijanju saobraćaja i kretanju pješaka na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Jutros u 08.00 sati, u Goraždu je izmjerena temperatura od – 18º C, dok je u Ustikolini izmjereno – 16º C. Temperatura zraka u Prači jutros u 06.00 sati iznosila je – 18º C, dok je u 08.00 sati izmjereno – 10º C.

Magistralni putevi M-20 i M18.1, kao i regionalni putni pravac R-448 su prohodni i autobuski saobraćaj se odvija redovno.bpkg.gov.ba

Stranice