Premijer Vlade F BiH Fadil Novalić na sastanku sa privrednicima s područja BPK-a - FOTO - Goražde PRESS

Breaking

16. 03. 2017.

Premijer Vlade F BiH Fadil Novalić na sastanku sa privrednicima s područja BPK-a - FOTO

Delegacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Fadilom Novalićem i ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem je tokom jučerašnje posjete Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde upriličila sastanak s predstavnicima privrednika s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na sastanku je razgovarano o pitanjima koja su od značaja za razvoj  privrede našeg kantona, a privrednicima je data mogućnost da postavljaju pitanja, kao i da iznose probleme koji su karakteristični za privredu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

„Zahvaljujem se u ime privrednika premijeru što je došao da nas posjeti i da čuje naše probleme i da nam kaže šta federalna Vlada preko resornih ministarstava namjerava učiniti i konkretno pomoći razvoju privrede Bosansko-podrinjskog kantona. Posebno nas raduje da je opredijeljenje Vlade da učestvuje u komunikacijskom povezivanju Goražda sa Sarajevom, čime će svakako naša privreda dobiti priliku da se brže, bolje i jeftinije poveže sa putevima preko kojih mi u 54 zemlje svijeta izvozimo robu. Mi smo također upoznali premijera da je jedan od limitirajućih faktora koji usporava dalji privredni rast i razvoj, koeficijent pripadnosti javnih prihoda. Razgovarali smo i o porezu na dohodak i porezu na dobit“ – kazao je predsjednik Privredne komore BPK-a Goražde Dževad Terović.Prema riječima premijera Vlade FBiH Fadila Novalića, jedan od prioriteta Vlade Federacije BiH jeste reforma privrednog sistema te je s tim u vezi i organizovan sastanak sa privrednicima, s namjerom da se problemi koji su izneseni na sastanku od strane privrednika pokušaju riješiti u narednom periodu.

„Ono što Vlada Federacije radi jeste, prije svega, reforma privrednog sistema i najviše inoformacija dajemo i dobijamo od privrednika. Generalno, privrednici imaju iste probleme koje mi registrujemo i koje ćemo  nastojati riješiti u narednom priodu. Privrednici s područja BPK-a Goražde kao jedan od izraženih problema u ovom gradu ističu problem, odnosno povezanost sa ostatkom Bosne i Hercegovine i to je ono što utječe na poslovanje, kao i na bilanse. Sva ostala pitanja bila su vezana za Zakon o finansijskom poslovanju, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dobit“ – ističe Novalić.Premijer Emir Oković izrazio je zahvalnost delegaciji Vladi FBiH na upriličenoj posjeti i organizovanom sastanku s privrednicima.

„Bila je potreba da i predstavnici Vlade FBiH vide na terenu kako to sve izgleda. Sama privreda ima interes za skup normativnih akata koji ujteču na njeno poslovanje i koji su isključivo vezani za federalni nivo nadležnosti, a mi smo dosta toga uradili što je u nadležnosti kantona“ – kazao je on.Delegacija je Vlade FBiH je zajedno sa članovima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde posjetila neke od privrednika s područja kantona.


Goražde PRESS/Vlada BPK

Stranice