Udruženje „ Kulturna baština BPK Goražde“ obilježilo nezvanični rođendan Goražda - Goražde PRESS

Breaking

28. 03. 2017.

Udruženje „ Kulturna baština BPK Goražde“ obilježilo nezvanični rođendan Goražda

Već treću godinu zaredom vrijedni istraživači, istoričari i ponajviše zaljubljenici u istoriju Goražda i u Goražde, članovi Udruženja " Kulturna bašstina BPK" organizuju obilježavanje nezvaničnog rođendana grada na Drini. Nezvaničnog, jer 28. mart nije zvanični praznik Goražda.
A zašto baš 28. mart?!

Prema istraživanjima dostupnih srednjevijekovnih izvora Goražde se spominje na današnji dan prije 641 godinu. Dokument u kojem se spominje Goražde, nalazi se u Historijskom arhivu u Dubrovniku u seriji „Diversa cancellare“ u knjizi broj 24 na foliji br. 129, te je pisan 28. marta 1376. godine.
Prijevod dokumenta glasi:

"Ivan Ogrei iz Dubrovnika šalje za Goražde tri tovara soli. Karavan iz Dubrovnika za Goražde povjeren je Staveru Gradetiću iz katuna Kraislava Mrđenovića Burmasa, za cijenu od 12 perpera po tovaru. Također, Gradetić će u Goraždu natovariti tri tovara koža i dopremiti ih u Dubrovnik po cijeni od 3 perpera po jednom tovaru. Težina svakog tovara koža mora iznositi 400 libri".

Već od 1389. godine nailazimo na mnogobrojne ugovore o prevozu robe u kojima je kao krajnja odredišna tačaka označeno Goražde. Sve ovo govori u prilog tome da je Goražde tada bio razvijen trg, jer je imalo pogodan položaj na Dubrovačkom drumu i bilo privlačno odredište karavana. Ovdje su se sabirali vosak, kože i viškovi žitarica iz bliže ili dalje blizine, a od kraja XIV vijeka Goražde postaje mjesto na kome se ustalila prodaja i kupovina soli i formirale lokalne cijene.O značaju obilježavanja ovog datuma i posebno o značaju daljeg istraživanja o istoriji Goražda i kroz dostupne dokumente, govorili su ovom prigodom članovi Udruženja Kulturna baština mr. Eldin Baljević, Alen Selimović i njegov predsjednik, prof. Sedin Hadžimusić. Baljević i Hadžimusić su posebnu pažnju posvetili prezentaciji vrlo zanimljivih i nemjerljivo značajnih podataka o Goraždu u srednjem vijeku i u vrijeme vladavine Austro – Ugarske u BiH.
Bila je ovo priča o gradu koji traje i intezivno živi preko šest vijekova. Gradu i negovim stanovnicima kroz svo to vrijeme.

„ Mala“ , kratka priča koja zaslužuje svaku hvalu i pažnju, jer smo u njoj i mi, ali i zbog toga što makar na diskretan način skreće pažnju na potrebu, obavezu zapravo - da se ta bogata istorija Grada koji se pominje eto prije 641 godinu, konačno smjesti u monografiju.

Nije zvaničan, ali ipak, sretan ti 641 rođendan Grade!Glas Goražda

Stranice