Promovirana prva generacija diplomanata Internacionalnog univerziteta Goražde - Goražde PRESS

Breaking

17. 12. 2017.

Promovirana prva generacija diplomanata Internacionalnog univerziteta Goražde

Internacionalni univerzitet u Goraždu promovirao je prvu generaciju diplomanata i magistranata sa Fakulteta društvenih, odnosno tehničkih nauka. Na svečanoj dodjeli diploma rukovodstvo Univerziteta ovaj dan ocijenilo je historijskim, te pozvalo diplomante da ne prekidaju svoje veze sa Univerzitetom i budu dobri ljudi.

- Uložili smo ogromni napor da dobijemo ovo što imamo danas. Nije lako, ali smo tu da, zajednički sa našom Vladom BPK i Ministarstvom obrazovanja, dograđujemo sve što nije dovoljno u ovom trenutku – kazao nam je Muamer Kalić, dekan Fakulteta tehničkih nauka.

Prve godine rada Univerziteta u Goraždu, na kojem danas nastavu pohađa oko 160 studenata, obilježili su problemi sa ispunjavanjem uvjeta za dobijanje licenci Ministarstva obrazovanja BPK Goražde, te kadrovskim i tehničkim uvjetima za rad.

Prema riječima rektora Seada Avdića, osnovani su Senat, Studentski parlament, Centar za kvalitet, potpisani memorandumi o saradnji sa nekoliko univerziteta u svijetu, sa Švicarskom i sporazum o izdavanju duplih diploma, te istureno odjeljenje IUG u ovoj zemlji. Avdić ističe kako je to najveći ispit za ovu ustanovu i da će proces dobijanja akreditacije biti okončan u 2018. godini.

Još u aprilu 2016. godine u Goraždu je postavljen kamen temeljac za izgradnju zgrade Univerziteta, najavljena investicija vrijedna 2.5 do 3 miliona KM i početak rada u novim prostorijama u novembru ove godine. Radovi nisu ni počeli, a nastava se odvija u zakupljenim prostorijama u gradu. 

– Sada je u toku traženje dodatnih izvora sredstava. Mi ćemo učiniti sve da ispunimo uslove prostorne, laboratorijske, kadrovske i druge da ovaj univerzitet bude spreman za akreditaciju. Bez toga nećemo ići u akreditiranje. Osnivačima smo sasvim jasno rekli da se mora znatno više ulagati i učiniti za razvoj ovog univerziteta. Mi smo riješeni da istrajemo na tom zadatku, a ako ne bude toga onda je ovo uzaludan posao, jer nijedan od nas onda neće moći građanima Goražda i ovih prostora pogledati u oči. Ja nisam tu da tek tako prodajem svoj kredibilitet i naučni dignitet na promašenim projektima – istakao je Avdić.Avaz

Stranice