Zimske službe na održavanju puteva u Goraždu spremno dočekuju snježne padavine - Goražde PRESS

Breaking

11. 12. 2018.

Zimske službe na održavanju puteva u Goraždu spremno dočekuju snježne padavine

Zimska sezona već odavno je ispred nas. I ako snijega na području grada Goražda nema već samo u visinskim dijelovima, ekipe službi za održavanje puteva u zimskom periodu spremne su.

Već odavno su poduzete sve aktivnosti oko održavanja puteva na području Goražda u zimskom periodu. Firme Goraždeputevi i Okac kojem je povjereno održavanje puteva do sada su uspješno ispunjvale sve svoje obaveze na održavanju puteva.

Grad Goražde obiluje sa 20 Mjesnih zajednica i oko 600 kilometara kategorisanih i nekategirisanih puteva, što je ogroman zadatak i mnogo posla za ekipe službi koje reaguju u zimskom periodu.Goražde PRESS

Stranice