Goraždanska omladina u pohodu na srednjovjekovni Samobor - Goražde PRESS

Breaking

25. 05. 2019.

Goraždanska omladina u pohodu na srednjovjekovni Samobor


Mladi članovi planinarskog kluba "Goražde - Maglić" danas borave na starom gradu Samoboru gdje se nalazi kuli bosanskog vojvode Stjepana Vukčića Kosače.

Lokalitet ima idealne uslove za pripreme takmičenja u orjentiringu, a mladi planinari prvi put su u posjeti ovom značajnom historijskom objektu.

"Stari grad Samobor ima idealne uslove za fizičke pripreme za takmičenja u orijentiringu i orijentaciji, a mladi imaju priliku da se upoznaju sa bogatim kulturno-historijskim naslijeđem ovog dijela BiH. Ovdje se nalazi jedna rijetka kapija na prostoru Balkana koja je trouglastog oblika", ističe Fahrudin Hasović, vođa orijentiring tima.

Osim mladih planinara iz Goražda ovaj lokalitet često posjećuju i članovi drugih planinarskih društava iz BiH, pa su nedavno ovdje posredstvom kluba "Goražde –Maglić" boravili i planinari iz Sarajeva, Vogošće, Kaknja, i drugih bh.gradova.

"Ovo je jedinstven lokalitet u BIH u kojem imate laganu rekreativnu planinarsku turu, nakon koje vas dočeka nešto veličanstveno iz 13. stoljeća kao što je Stari grad Samobor koji i danas predstavlja pravu misteriju. Naravno tu je i Kula Pavlovića u općini Pale u FBiH koja također može biti iskorištena u ove svrhe. Ljudi trebaju doći i vidjeti ove naše ljepote", ističe Hasović.

Samobor je stari srednjovjekovni grad koji se nalazi na području Novog Goražda i nacionalni je spomenik pod zaštitom države.

Bez obzira na status Samobor je u ruševnom stanju, a najbolje je očuvana glavna kula, koja još uvijek odolijeva vremenu.

Samobor je poznat kao ljetnikovac Kosača , a prvi put se pominje 1397. godine. Sagradio ga je vojvoda Sandalj Hranić Kosača na samoj litici planine Gostun kod Ustiprače, na nadmorskoj visini od blizu 800 metara. Nakon smrti Sandalja grad je ostao u nasljedstvo njegovom bratiću, a herceg Stjepan Vukčić Kosača je upravljao Samoborom i drugim utvrđenim gradovima koje su Kosače izgradile za vrijeme vladavine. Kosače su u Samoboru primali strane poslanike i trgovce.

Tvrđava Samobor spada u red najvećih srednjovjekovniih tvrđava u BiH sa koje je u to vrijeme kontrolisana glavna raskrsnica puteva koji su Bosnu povezivali sa Srbijom, Dubrovnikom i drugim krajevima Balkana.Klix

Stranice