Počela realizacija višemilionskih projekata na području Goražda - Goražde PRESS

Breaking

20. 07. 2019.

Počela realizacija višemilionskih projekata na području Goražda


Niz je infrastrukturnih, ali i drugih projekata koji se ovih dana realizuju na području grada Goražda. Riječ je o višemilionskim projektima od velikog značaja za naš grad.

Radi se na rješavanju problema površinskih voda, izgradnji trotoara, šetališta, kao rekonstrukcije cesta i puteva na području grada.

Projekat u fazi realizacije je i izgradnja obalautvrda za zaštitu od poplava na rijeci Drini. Riječ je o projektu koji vrijedi 10. miliona maraka.

Ceste Federacije BiH realizuju ovih dana niz infrastrukturnih projekata na području grada Goražda.

Riječ je o raskrsnici na cesti M20 u Vitkovićima, zatim izgradnja trotoara na potezu Vinarići – Baćci. Treći veoma značajan projekat odnosi se na rješavanje problema prilikom velikih kiša u ul. Kulina bana, zatim Ul. Seada Sofovića Sofe, tako da se radi trotoar i rješavanje površinske vode. Vrlo značajan projekat, jer je u samom centru grada, gdje je velika frekvencija saobraćaja i pješaka.

Četvrti projekat je izgradnja šetališta odnosno trotoara od semafora u ulici Maršala Tita koja se spaja sa Mostom žrtava genocida u Srebrenici i ulicom Muhidina Mašića Munje na magistralnom putu M20 do Novog Goražda, odnosno od novog kružnog toka koji će biti izgrađen zajedno sa rekonstrukcijom mosta žrtava genocida u Srebrenici.

Vrijednost ovih projekata je 4. miliona maraka, s tim da će u ovoj godini biti realizovana još dva značajna projekta ukupnme vrijednosti 6,5 miliona maraka.

Rješavanje površinskih voda, kao i izgradnja trotoara odnosno šetališta radi se i na području VInarići - Baćci, a projekat je od velikog značaja za stanovnike ovog područja, jer će trajno biti rješen problem površinskih voda.

Uskoro bi trebao početi i projekat rekonstrukcije mosta Žrtva genocida u Drebrenici, kao i odobrenje projekta izgradnje zaobilaznice, gdje bi svi projekti iznosili vrijednost oko 8 miliona maraka.

Mjesecima je bila izrovljena ulica Kulina Bana u samom centru Goražda, ali sada ta ulica dobija ljepši izgled. Ovdje se radi na rješavanju površinskih voda, gdje godinama zbog jakih kiša se stvarala poplava u ovoj ulici i gdje su pod vodom bili brojni poslovni objekti u ovoj ulici. Sada je taj problem u potpunosti saniran, tako da je postavljen i prvi sloj asfalta od 9cm.

Višemilionski projektat koji se trenutno realizuje je i izgradnja kružnog toka u naselju Vitkovići.

Što se tiće projekta sanacija potkrovnih stanova na zgradama u naselju Vitkovići ovaj projekat će biti nastaljen narednih dana.

Urađane je je i ulica Prve Slavne Višegradske brigade, gdje ova ulica dobila ljepši izgled sa crvenim pločnikom na trotoaru i ova ulica je potpunosti na novo asfaltirana u cijeloj dužini.

Završen je i projekat asfaltiranja parking prostora ispred industrijske zone Pobjeda.

Niz projekata završeno je tokom predhodnih godina, kao što su asfaltiranje cesta i puteva, te izgradnje parking prostora.

Realizovani su i projekti na sadnji novih sadnica u Goraždu koje će dati ljepši izgled našem gradu.


Goražde PRESS

Stranice