U toku izgradnja Spomen obilježja braniocima Goražda - Goražde PRESS

Breaking

06. 09. 2019.

U toku izgradnja Spomen obilježja braniocima Goražda


Radovi na rekonstrukciji Centralnog spomen obilježja „Goražde-grad heroj svojim braniocima“ koji su započeti prije dva mjeseca teku planiranom dinamikom.

Prema riječima ministra za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edina Aganovića, projekat je podijeljen u dvije faze. Prva faza odnosi se na betonske radove, odnosno popločavanje te izradu Kapije života i trebala bi biti okončana u ovoj godini , dok će se druga faza koja se odnosi na kamenorezačke radove te ispis svih imena poginulih boraca realizovati u toku slijedeće godine.

Za izradu prve faze obezbijeđena su sredstva u iznosu od 65.000,KM, dok je za drugu fazu potrebno izdvojiti 88.000 KM.

„Prema dinamici poslova koji su do sada urađeni, vjerovatno ćemo imati završene radove i prije roka predviđenog u ugovoru. Zadovoljni smo sa dosad izvršenim radovima, a onaj dio što smo se dogovorili sa izvođačem radova a to je da do 18. septembra bude završeno popločavanje samog spomen obilježja, ukoliko se odlučimo da dio manifestacije 18. septembra održimo na samo spomen obilježju,  biće spremno.

Međutim, još smo u dilemi da li će to biti na centralnom spomen obilježju gdje je u toku rekonstrukcija ili ćemo to obilježiti na platou ispred Kantona. Dakle, ove godine ćemo završiti ovu prvu fazu. Sredstva ćemo kroz budžet planirati, a imamo najave i sa drugih nivoa vlasti i drugih interesanata koji bi mogli da finansiraju,  tako da bismo trebali sljedeće godine završiti kompletan projekat.

Također, Grad Goražde učestvuje sa određnim sredstvima, negdje oko 30.000 KM, i imamo jednu kompaniju koja je takođe jedan dio sredstava uplatila na račun u ovu svrhu“- istaknuo je ministar za boračka pitanja BPK Goražde Edin Aganović.

Rekonstukcijom Centralnog spomen obilježja „Goražde-grad heroj svojim braniocima“ konačno će se dobiti jedno reprezentativno spomen obilježje za sve naše branioce koji su svoj život dali u odbrani ovih prostora.Goražde PRESS / Vlada BPK

Stranice