Predstavnici ambasada u BiH posjetili lokaciju deminiranja u naselju Zupčići - FOTO - Goražde PRESS

Breaking

08. 09. 2016.

Predstavnici ambasada u BiH posjetili lokaciju deminiranja u naselju Zupčići - FOTO

Općina Goražde danas je bila domaćin posjete velike delegacije predvođene predstavnicma ITF-a  (Ustanova za jačanje ljudske bezbejednosti), predstavnicima ambasada u BiH i Sloveniji, a u sklopu delegacije bili su i predstavnici BHMAC-a, a  povod je posjeta lokacijama na kojima se vrši deminiranje na četiri lokacije u naselju Zupčići. Ovoj posjeti prisustvovao je i načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović sa saradnicima, premijer BPK-a Emir Oković, stanovnici mjesne zajednice Zupčići, žrtve mina (u ratu i poslije rata) sa područja općine Goražde, predstavnici odnosno kompanije koje izvode radove (Dok-ing deminiranje N.H.O. iz Pala i Point d.o.o. iz Orašja). Kada je riječ o ovim projektnim zadacima i lokacijama na kojima se vrši deminiranje treba reći da su otvorene 06.09.2016. godine, a radi se o sljedećim  projektima ukupne površine oko 77.000,00 m2.

Svi danas prisutni istakli su kako se radi o zaista značajnom projektu. Dorjan Maršić direktor ITF-a u izjavi za medije je istakao –  ''ITF je ustanova koja se bavi sa deminiranjem i pomoći žrtvama mina. Radi u BiH već 18 godina. Mi želimo inicirati međunarodnoj zajednici da je 20 godina nakon rata još uvijek ovdje problem. Odabrali smo ovu lokaciju u Goraždu, jer ovdje je baš primjer kako civilno stanovništvo živi na područjima koji još uvijek imaju problem sa minama i ovim neeksplodiranim ubojitim sredstvima. To je cilj ove posjete. Ovi projekti veoma su važni. Ako imamo 20 godina nakon rata još 2,3 % teritorija koje su zagađene minama znači  tražimo  od Međunarodne zajednice da se pomogne. Mi smo ovdje od prvog dana, bićemo do posljednjeg. Mislim da  smo na dobrom putu da iskoristimo tu priliku da međunarodna zajednica pomogne BiH  u narednim  godinama. Kada je u pitanju finansijska kriza ja kao direktor ITF vidim da sada kada je globalna finansijska kriza prošla ima više interesa za ulaganje u ove projekte nego što je to bio slučaj prije dvije godine tako da treba to iskoristiti.''

Saša Obradović vršitelj dužnosti direktora Centra za uklanjanje mina BiH je naglasio – ''Kao što znate Goražde ima veoma složenu minsku situaciju i Centar za upravljanje minama preko ITF-a trenutno je na tenderu postavio četiri zadatka kojima će se deminirati lokacije koje se nalaze blizu kuća i gdje ljudi svakodnevno provode svoje živote, tako da su ovi projekti veoma značajni za lokalnu zajednicu, a i za BiH, gdje idemo preko ITF-a i Američke vlade projekti su dati na rad. Radovi su počeli prije tri dana i oni će trajati oko mjesec dana na ovom području ako nam dozvole vremenski uslovi. Trenutna površina je 3,2 km2 zagađenosti površine minama u naselju Zupčići, tako da ulažemo maksimalan napor da ovu lokalnu zajednicu oslobodimo od mina.''Govoreći o današnjoj posjeti načelnik dr.sci. Muhamed Ramović je istakao – ''Svake godine mi apliciramo sa projektima deminiranja prema višim nivoima, međunarodnim organizacijama, ambasadama. Do sada se pokazalo jako uspješnim, jer smo uspjeli deminirati na ovom području oko 1 milion i 400 hiljada m2. Još uvijek to nije dovoljno, to nije ni pola od onog što imamo, a imamo još 3 miliona m2 koji su opasne zone. S te strane  današnja posjeta puno nam znači prije svega što ćemo u naselju Zupčići, vidite ovdje su minska polja do samih kuća, uraditi mnogo, a osim toga svi predstavnici ambasada, nvo, institucija iz kojih dolaze dat će veliki značaj da se i dalje krene na ove ostale projekte koje smo aplicirali. Zaista je ovo poseban dan za Goražde.''

Da je pitanje deminiranja pitanje u koje se trebaju uključiti svi nivoi vlasti naglasio je premijer BPK-a Goražde Emir Oković – ''Zasigurno pitanje mina je nešto što u određenom smislu prevazilazi nadležnosti nivoa vlasti. Mislimo da je ovo jedno pitanje kojima su uključeni svi nivoi vlasti i da tu koordinacija zaista postoji na jednom visokom nivou od državnog ministarstva civilnih poslova, BH MAC-a Federalne uprave CZ, kantonalnih do samog općinskog nivoa i aktivnostima mjesnih zajednica. Zasigurno znamo da je BPK-a još uvijek u značajnom obimu kontaminiran sa minama i radi se na tome da se nađu sredstva za ovakve projekte.''

Predsjednik MZ Zupčići Edvin Džambegović je istakao zahvalnost građana ove mjesne zajednice investitorima projekta – ''Malo je reći da je stanovništvo mjesne zajednice Zupčići zadovoljno,odnosno prezadovoljno. Pored investicija koje su trenutno u toku i koje se završavaju kako Općina Goražde finansira tako i Kanton ova  investicija je jedna od najbitnijih za stanovništvo mjesne zajednice. Ovdje se povratak desio u 90% ovom akcijom  i projektom unaprijedit će se kvalitet života u Zupčićima i puno nam znači. Ovom prilikom zahvaljujem se svim investitorima, ambasadorima koji su donirali sredstva za ovaj projektu, ali isto tako i Općini i BPK-a Goražde''.

Problem mina i NUS-a nije samo problem ove mjesne zajednice.  Naša općina se prostire na oko 250 kvadratnih kilometara i pod sumnjivom, zagađenom površinom se vodi 23.000.000 m2 (dvadeset tri miliona kvadratnih metara), ili oko 10% (9,2) ukupne površine općine. Za prostor općine Goražde su urađena 39 projekta za deminiranje površine oko 3. miliona kvadratnih metara (2.966.705,73), ali zbog nedostatka sredstava oni čekaju na realizaciju i svi ovi projekti su urađeni od strane BHMAC Regionalni ured Sarajevo gdje se i nalaze. Što se tiče sumnjive, zagađene minirane površine uglavnom su to šumske površine i poljoprivredno zemljište. Na našoj lokalnoj zajednici dosad  je očišćeno 1.408.588,94 m2 gdje je pronađeno 503 mine i 275 neeksplodirana ubojita sredstva (bombe, granate, trombloni i drugo).gorazde.ba

Stranice