Javnim ustanovama i javnim preduzećima naloženo da obustave ili ponište sve započete aktivnosti kadrovskog popunjavanja - Goražde PRESS

Breaking

13. 01. 2017.

Javnim ustanovama i javnim preduzećima naloženo da obustave ili ponište sve započete aktivnosti kadrovskog popunjavanja

U cilju provedbe mjera kontrole javne potrošnje, obezbjeđivanja jednakog pristupa javnim službama i kvalitetnog vođenja kadrovske politike, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj posljednjoj sjednici pokrenula je aktivnosti na uspostavi registra svih uposlenika u javnom sektoru Bosansko-podrinjskog kantona, kojim su obuhvaćeni organi uprave, javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač BPK Goražde.

S tim u vezi, Vlada je zadužila ministarstva da u okviru svojih nadležnosti poduzmu aktivnosti na prikupljanju podataka o uposlenicima u organima uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima, odnosno o broju lica u radno-pravnom statusu i kadrovskim planovima.

Istovremeno je naloženo svim javnim ustanovama i javnim preduzećima da započete aktivnosti kadrovskog popunjavanja obustave ili ponište.


bpkg.gov.ba

Stranice