Odabran projektant ceste Goražde - Sarajevo, vrijednost prve faze 580.320 KM - Goražde PRESS

Breaking

30. 01. 2017.

Odabran projektant ceste Goražde - Sarajevo, vrijednost prve faze 580.320 KM

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde usvojila je zaključak kojim je premijeru Emiru Okoviću dala saglasnost za zaključivanje ugovora o izradi idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo - Vardište.

Bit će projektirano 13,78 kilometara ceste na trasi Goražde - Hrenovica, sa tunelom kroz prijevoj Hranjen, a ugovor je vrijedan 580.320 KM.

- Proceduralno, nakon ovoga očekujemo izdavanje saglasnosti na osnovu zakona o građenju, a potom finaliziranje glavnog projekta kao druga faza, u skladu sa projektnim zadatkom utvrđenim od strane Vlade BPK. Bitno je reći da se radi o trasi utvrđenoj usvojenim Prostornim planom Kantona i po prvi put ova dugogodišnja priča oko puta prema Sarajevu dobija ovu formu - kazao nam je premijer Oković.

Nakon što je proveden postupak javne nabavke, o zaključku Vlade izjasnit će se i Skupština BPK Goražde.


Avaz

Stranice