Općina Goražde protiv izmjena i dopuna zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća - Goražde PRESS

Breaking

30. 01. 2017.

Općina Goražde protiv izmjena i dopuna zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

Kolegij Premijera Federacije Bosne i Hercegovine koji je održan 14.12.2016. godine prilikom utvrđivanja Prijedloga dnevnog reda 82. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ovlastio je Federalnu upravu civilne zaštite, da na jednu od narednih sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, pripremi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kojim će u duhu implementacije mjera iz Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu, u cilju rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta u Federaciji Bosne i Hercegovine, eliminirati parafiskalni namet-posebni doprinos za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Ova izmjena izazvala je negodovanje lokalnih zajednica o čemu je nedavno razgovarano na Savezu Općina i gradova F BiH.

Na sjednici Saveza Općina i gradova Federacije BiH, koja je održana u srijedu 25.01.2017. u Travniku, istaknuto je da zakonske izmjene, koje Vlada planira po hitnoj proceduri uputiti u parlamentarnu proceduru, predviđaju ukidanje naknade za zaštitu i spašavanje, koja se do sada izdvajala u iznosu 0,5 posto na plaće u Federaciji BiH. Time bi, kako je rečeno, došlo do negativnih efekata u organiziranju i opremanju struktura Civilne zaštite, čime bi se ugrozila sigurnost ljudi i materijalnih dobara u lokalnim zajednicama. Sjednici je prisustvovao i direktor Federalne uprave Civilne zaštite Fahrudin Solak koji je kazao da predloženim zakonskim izmjenama Vlada Federacije BiH odgovara na zahtjev Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji je tražio smanjenje nameta na poslodavce. "Vlada je prihvatila obaveze iz Pisma namjere MMF-u i mora ispoštovati ono što je potpisala. Smatram da će sustav civilne zaštite biti poprilično ugrožen, ali sigurno će postojati neka alternativa kako nadomjestiti sredstva, ukoliko ova budu ukinuta", kazao je Solak. Na sjednici Savez općina i gradova Federacije BiH zatraženo je da se pod hitno organizira sastanak s predstavnicima Vlade Federacije BiH, kako bi se razgovaralo o donošenju zakona koji će biti povoljan za jedinice lokalne samouprave.

I u Općini Goražde izrazili su zabrinutost zbog prijedloga novog zakona kazao je u izjavi za medije načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović – ''Veoma smo zabrinuti zbog Prijedloga novog Zakona kada je u pitanju zaštita i spašavanje ljudi i imovine iz razloga što se predlaže ukidanje 0,5% na lični dohodak svih građana Bosne i Hercegovine, kao iz razloga što smo imali oko 130.000,00 KM na godišnjem nivou prihoda i to su sredstva koja su trošena namjenski. Znači nikada nijednog feninga ne može Općina potrošiti da nije Štab donio odluku. Sve su nam odluke do sada bile jednoglasne, proteklih 8 godina za vrijeme mog mandata. Bilo kakva pomoć koju pružimo da li je pitanju sanacija klizišta, posljedica olujnog nevremena, kupovina vozila za civilnu zaštitu, nabavka opreme za svih deset naših jedinica koje djeluju pri Štabu, za sve njih smo nabavljali opremu iz pomenutih sredstava. Evo imamo odobreno oko 50 hiljada KM sredstava, gdje je u toku tender nabavke opreme za GSS, Crveni križ Goražde, jedinicu koja djeluje na vodi i pod vodom (MUP BPK-a) i drugim jedinicama i uvijek smo tu da ta sredstva raspoređujemo prema planu koji donosi Općinsko vijeće, a Služba civilne zaštite ga realizuje. Mi smo majka svima na cijeloj regiji. Nikada nismo odbili ničiji zahtjev kada su u pitanju intervencije. Sada će stanje već biti drugačije, jako smo zabrinuti i mi smo svoj prijedlog uputili pismeno i na sjednici Saveza općina i gradova Federacije BiH čiji sam član i mi ćemo se boriti da bar ostane lokalnim zajednicama, jer mi smo ti koji direktno učestvujemo u spašavanju ljudi i njihove imovine i privrednih subjekata. Zamislite ako se desi požar većih razmjera a ne budemo spremni  odgovoriti. Šta to znači od tih 60% sredstava, koje je čak trebalo povećati,  jer je 25% išlo kantonima, a 15 % Federaciji. Od tih 15 % nek znaju građani Goražda da smo mi za vrijeme poplava u Goraždu dobili svega 20 hiljada maraka. Tada sam pozvao Aliju Tihića i tražio da vrati ta sredstva, jer nam nije trebalo ni tih 20 hiljada KM  da ne govorim koliko su inertni za mnoge stvari da nemaju avion kanader, da nemaju helikoptera, da ne mogu ničim nam pomoći, evo vidite i sami ljudi danima znaju gasiti požar. Nigdje te Federalne pomoći. Kada je u pitanju Kantonalna civilna zaštita i tu imamo velike zamjerke i tu imaju kod na kojem imaju velika sredstva, sutra da se proglasi vanredno stanje mogu se ta sredstva povući. Ovih dana imamo još jedan sastanak sa Vladom BPK i Štabom gdje tražimo da nam se pomogne pri kupovini jedanog vatrogasnog kamiona kao što je kupila firma Ginex. Naši momci su stalno na intervencijama, veoma brzo reaguju, dobili smo sve pohvale od naših sugrađana i smatram da nas trebaju podržati. S te strane jako smo zabrinuti zbog novog Zakona, hoćemo da se naš glas čuje i da se ova greška ispravi.’’


Goražde PRESS/gorazde.ba

Stranice