U Općini Goražde potpisan protokol o saradnji na projektu "Rast" - Goražde PRESS

Breaking

27. 03. 2017.

U Općini Goražde potpisan protokol o saradnji na projektu "Rast"

U Maloj sali Općine Goražde danas je potpisan protokol o saradnji u okviru projekta ''Rast''. Ugovor je potpisan između Općine Goražde i CRS-a Pomenutim sporazumom definišu se obaveze potpisnika Protokola vezane za implementaciju Projekta proširenja vodovodnog sistema Vitkovići i uvođenja dodatnih količina vode iz vodovodnog sistema ''Starac''. Projekat će biti implementiran u okviru ''Sporazuma između Vlade Sjedninjenih Američkih Država i Vlade BiH o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za BiH i Ugovora između Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i CRS. Ovim ugovorom CRS i Općina su saglasni da Projekat obuhvata proširenje kapaciteta rezervoara izradom nove vodne komore zapremine 150 m3 izgradnja dovodnog cjevovoda dužine 5,020 m na dionici rezervoar Džindići - rezervoar Vitkovići, izgradnja glavnog distributivnog cjevovoda dužine 1,730 m za naselje Lastavice. Planirani period za ustupanje usluga u svrhu implementacije projekta  je mart - juni 2017.godine Procjenjena vrijednost radova na implementaciji sve tri grupe radova iznosi 500.000,00 KM, od čega CRS finansira oko 360.000,00 KM, a obaveze Općine iznose 146.000,00 KM.

Ovo je veoma značajan projekat za Općinu Goražde istakao je u izjavi za medije načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović: ‘’Ovo je jedan dugogodišnji problem koji danas rješavamo samim potpisivanjem ugovora cirka 500 hiljada KM što znači da imamo još mogućnosti da možemo neka sredstva povećati, tako su nam iz USAID-a kazali. Opet CRS je implementator projekta. Sa CRS-om imamo jako dobru  saradnju i iskustvo. Do sada sve što smo radili nismo imali nijedan propust posebno kada su u pitanju te zgrade na Splavištu  kada smo radili sa Angelinom Joli i sa CRS-om koji je bio implementator. Očekujem da ćemo ovaj projekat do juna završiti.  Sa ovim projektom rješavamo tri problema. Znači trajno rješavamo industrijsku zonu i naselje Vitkoviće. Izgradnjom novog rezervoara koji je uvezan sa fabrikom vode u Vitkovićima, zatim drugi projekat koji je u sklopu ovoga jeste spajanje sa vodovodom Starac naselja Džindići rezervoar iznad Vitkovića i treći problem rješavamo također, to je naselje Lastavice. Znamo koje probleme imaju naši građani. Ostaju nam još Crkvine koje ćemo rješiti sa druge strane iz pravca Mravinjca-rezervoar iznad Mravinjca koji imamo kao i krak prema Osanici koji također planiramo u narednom periodu, ali ne odnosi se na ovaj projekat. Naša saradnja sa međunarodnom organizacijama se nastavlja. Nije lahko iznaći ovolika sredstva, ali uspjeli smo i čestitam svim građanima, svima nama, ovo je veliko dobro i za privrednike i za građane naše općine.’’Cilj projekta je da proširimo vodovodni sistem Vitkovića kazala je u izjavi za medije Dženana Nemišević Panjeta iz CRS-a: ‘’Ja predstavljam CRS američku nevladinu agenciju koja implementira projekat finansiran od strane američke vladine agencije USAID. Projekat je fokusiran na općine koje već imaju certifikat BFC ili su u procesu. Akcenat je dakle na infrastrukturnim projektima da bi se osnažili i motivirali i postojeći privredni subjekti kao i novi koji bi mogli da dođu na područje lokalnih zajednica u kojima djelujemo. Danas smo potpisali ugovor o sufinansiranju. Načelnik je već pomenuo vrijednost ovog ugovora koji je cirka 500 hiljada KM, ne računajući vrijednost PDV-a. CRS će uložiti USAID-ovih oko nekih 360 hiljada i oko 150 hiljada KM ulaže Općina Goražde kao naš partner, pri tome Općina Goražde obezbjeđuje neophodne saglasnosti, dozvole, projektnu dokumentaciju. Cilj projekta je da proširimo vododvodni sistem Vitkovića uvođenjem dodatnih količina vode sa vodozahvata Starac. Mi očekujemo da će ovaj projekat biti okončan u junu mjesecu. Ovih dana raspisan je tender za odabir nadzornog organa, za odabir izvođača radova i očekujemo da će to biti u junu mjesecu završetak pošto smo  pošli u dobro vrijeme što se tiče građevinske sezone, tako da ne očekujemo neke značajnije smetnje.’’


Goražde PRESS/Općina Goražde

Stranice