Zašto Goraždu treba zavičajni muzej - Goražde PRESS

Breaking

09. 03. 2017.

Zašto Goraždu treba zavičajni muzej

Međunarodni savjet za muzeje (ICOM - International Council of Museums ) definira muzej kao instituciju koja je u službi društva i za društveni razvoj, te je muzej kao agent promjene i razvoja Goraždu prijeko potrebna institucija. U vremenu partikularizma i razjedinjenih interesa Zavičajni muzejbi odražavao svjetonazor baziran na univerzalnim i humanističkim vrijednostima.

Osnivanjem „Zavičajnog muzeja Goražda“ značajno bi se obogatio kulturni život općine Goražde, doprinjelo bi se ekonomskom razvoju grada i poboljšanju obrazovnog sistema mladih.Izuzetno je važno pomenuti da bi Zavičajni muzej Goraždaomogućio prikupljanje i dokumentovanje bogate i raznovrsne baštinekarakteristične za ovaj dio Bosne i Hercegovine.Materijalna i nematerijalna kulturna baštinaGoražda je svakim danom izložena negativnim utjecajima koji doprinose njenom propadanju, među kojima je ljudsko zanemarivanje daleko najopasniji rizik.

Uspostavom „Zavičajnog muzeja Goražda“ i njegove zbirkeomogućila bi se prezentacija i očuvanje kulture baštine Goražda za buduće generacije.Osnovana zavičajna zbirkaMuzeja svjedočilabi o njegovom kontinuitetu i bila bi baza svakogbudućegproučavanja istorije ovog područja. Ilustracijom duhovne, organizacijske i materijalneaktivnosti pojedinaca koji su živjeli na području Goražda, zavičajna zbirka bi odražavala ekonomsku i političku strukturu, socijalno stanje, tradiciju i običaje, umjetničko stvaralaštvo, kaoi prikazala život znamenitih građana ovog područja.

Svojim radom, Zavičajni muzej Goražda bi, posebno među mladima, značajno doprinjeo kreiranju osjećaja ponosa na sopstvenu prošlost, kulturu i baštinu, kao i obogaćivanju znanja o kulturnojbaštini Bosne i Hercegovine. Kroz saradnju sa obrazovno-odgojnim institucijama, školska djeca bi imala mogućnost redovnoobilaziti muzejske postavke i izložbei učestvovati u zanimljivimradionicama o kulturnoj baštini, što bi bio veoma značajan doprinosunaprijeđenju poznavanja istorije, umjetnosti, zanatstva i drugih naučnih disciplina. Bitno je napomenuti da bi radom sa mladima, Muzej omogućio razvoj njihovog društvenog aktivizma i volonterizma, te odgojio buduće generacije boraca za socijalnu pravdu u našem društvu.Muzej kao prostor bi svojom izlagačkom djelatnošću bio uključen u razgovore o aktuelnim kulturnim i društvenim fenomenima i gorućim pitanjima za lokalnu zajednicu.

Jačanjem turističke ponude Goražda, doprinijet će se povećanom broju turista koji posjećuju grad. Muzeji i kulturno-historijski lokaliteti su najčešća mjesta koja posjećuju strani i domaći turisti u cilju upoznavanja istorije i kulturnog bogatstva određene sredine. Tako bi Muzej svojim radomunaprijedio promociju Goražda i njegove baštine na svim nivoima, kako unutar BiH tako i na međunarodnom nivou, što bi poboljšalo imidž grada i omogućilo uvezivanje sa drugim gradovima, regijama i državama.

Slici raznolike i bogate kulturne baštine Bosne i Hercegovine doprinosi vrijedno naslijeđe općine Goražde čije očuvanje je od značaja ne samo za stanovnike tog grada, nego i cijele države i čini neraskidivi dio bosansko-hercegovačkog naslijeđa, istorije i tradicije.

Kulturna politika jedne regije može biti eksplicitna, određena odlukama i propisimaiz te oblasti ili implicitna, odnosno određena tijelima kojima kultura nije u direktnoj nadležnosti, ali na nju djeluju. U svakom slučaju neaktivnost i nedonošenje odluka također predstavljaju javnu politiku prema kulturi i kulturnim institucijama i svako odlaganje odluke da se (ne)osnuje Zavičajni muzej Goražda i obezbijedi kontinuitet njegovog rada kroz ravoj pripadajućih muzejskih kolekcija, ima planirane ili neplanirane posljedice kako na očuvanje kulturne baštine, tako i na društveni, kulturni i ekonomski razvoj Goražda.

( Autorica teksta je Generalni sekretar Balkanske mreže muzeja i zamjenica direktorice Fondacije kulturno naslijeđe bez granica u BiH)


Glas Goražda


Stranice