Nezavisni sindikat uposlenih u zdravstvu BPK potpisao sporazum kojim se usaglašava satnica u iznosu od 2.11 KM - Goražde PRESS

Breaking

29. 12. 2017.

Nezavisni sindikat uposlenih u zdravstvu BPK potpisao sporazum kojim se usaglašava satnica u iznosu od 2.11 KM

Nakon što je Vlada dala saglasnost, ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Sabira Bešlija potpisala je danas sa predstavnikom Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu  BPK Goražde Emirom Baščelijom Sporazum o izmjenama usaglašenog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako je istaknuto, sporazum je potpisan na obostrano zadovoljstvo strana potpisnica.

Predstavnici sindikata sporazumom potvrđuju da puno radno vrijeme traje sedmično 37, 5 a najniža neto satnica iznosi 2,11 KM koja će se primjenjivati od 01.02.2018.godine, sa postojećim koeficijentima. Takođe, planirano je  od 01.04.2018.godine uvećanje koeficijenata za sedam  posto,  te osam posto od 01.06.2018.godine, kada će se izvršiti analiza finansijske situacije u zdravstvu te razmotriti povećanje koeficijenata linearno za sve uposlenike. Od 01.11.2018.godine izmjene će se vršiti po istom principu kao i 01.06.2018.godine,  u skladu sa raspoloživim sredstvima.

U slučaju da dođe do naknadnog povećanja plaća Strukovnom sinidkatu dokotra medicine i stomatologije BPK Goražde, ovaj Sindikat dobija ista prava, navodi se u Sporazumu.

Potpisivanjem Sporazuma predstavnici Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde kao reprezentativnog sinidkata, potvrđuju da ne postoji osnov za podizanje tužbi od strane zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde.

Stupanjem na snagu ovog Sporazuma, stavlja se van snage prethodno potpisani Sporazum od 06.02.2017.godine.Goražde PRESS / Vlada BPK

Stranice