Uskoro počinje izrada Monografije "Goražde 1992-1995. godina" - Goražde PRESS

Breaking

16. 01. 2018.

Uskoro počinje izrada Monografije "Goražde 1992-1995. godina"

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde realizovala je tokom prošle godine niz aktivnosti s ciljem stvaranja pretpostavki za izradu Monografije „Goražde 1992-1995.“ godina.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković kazao je da su pripreme za početak ovog projekta u završenoj fazi te da se trenutno realizuju aktivnosti na konačnom imenovanju tima koji će biti zadužen za izradu monografije.

– To je priča koja još nije dobila svoj epilog kada govorimo o Bosansko-podrinjskom kantonu i Goraždu, u smislu da se na jedan naučni način obrade događanja u periodu od 1992-1995. godine. To je jedna aktivnost koju smo započeli u prošloj godini i u organizacionom smislu smo se opredijelili da to realizujemo sa Institutom za istraživanje zločina čije je sjedište u Sarajevu. Krajem prošle godine smo zaključili sporazum sa Ministarstvom obrazovanja Kantona Sarajevo, koji je osnivač Instituta i s nekim našim domaćim snagama da konačno završimo tu priču za koju zasigurno smatramo da je Bosansko-podrinjski kanton zaslužuje – kazao je premijer.

Osim dokumentovanja događaja koji su se dogodili na ovom području u periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina, cilj je da ova monografija posluži i u druge svrhe.

– Toliko je sadržaja u toj monografiji koji mogu biti iskorišteni na razne načine. Oni mogu poslužiti kao dio arhivske građe, a, na kraju krajeva, i kao proizvod koji može biti iskorišten i u neke druge svrhe, pa čak i za razvoj turističke ponude. Svi mi znamo šta smo imali na ovom prostoru. Znamo da smo imali neke sociološke fenomene koji su specifični samo za ovo područje. Znamo da je ovo bila zaštićena zona UN-a, imali smo priču „holtanja“, Grepka i drugih stvari koje su duboko usađene u sve nas i mislim da one trebaju da poprime neku vanjsku manifestaciju na ovakav način i to isključivo na naučnoj osnovi, objektivnim pristupom i prikupljanjem činjenica, naučno-istraživačkim metodama – istakao je premijer Oković.

On je podsjetio da će uz predstavnike Instituta za istraživanje ratnih zločina na izradi monografije biti angažovani i lokalni stručnjaci koji će zajedno činiti autorski tim.

Izrada monografije će uključiti obradu podataka iz različitih arhivskih izvora.

– Arhivske građe zasigurno imamo dosta. Ona je, istina, dosta razbacana i prvi put ćemo krenuti da iskoristimo najveći dio arhivske građe koja se tiče, prije svega, civilnog dijela života u Goraždu u periodu ‘92-95, uključujući ugrađivanje činjenica i podataka o svim poginulim civilima i svim stradalim u toj, kako se nekada zvala, „zaštićenoj enklavi“- pojasnio je premijer.

Rok za izradu monografije nije utvrđen te je istaknuto da će njen završetak zavisiti od organizacije svih aktivnosti na ovom projektu, čiji konačni cilj je izrada kvalitetne monografije koja će uključiti što veći broj dokumentovanih podataka i činjenica o dešavanjima u Goraždu i okolnom području u periodu 1992-1995. godina.
Goražde PRESS / Vlada BPK

Stranice