Predstavljene aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijeske poslove - Goražde PRESS

Breaking

05. 04. 2018.

Predstavljene aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijeske poslove

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Midhat Hadžiomerović upriličio je danas press konferenciju na kojoj su prezentirane poduzete aktivnosti u vezi inspekcijskih nadzora u proteklom periodu, kao i planovi u skladu s Planom i programom rada ove Uprave u 2018.godini.

U okviru redovnih poslova,  inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u posljednje vrijeme vršili su pojačanu kontrolu roba u tranzitu te kontrolu izdavanja računa. Prema podacima, došlo je do znatnog poboljšanja u ovoj oblasti, ali će se ove aktivnosti nastaviti u kontinuitetu.

Prema riječima direktora Midhata Hadžiomerovića, u nekoliko oblasti uočene su nepravilnosti koje inspektori pokušavaju preduprijediti i eventualno zaustaviti. Između ostalog, radi se o sprječavanju aktivnosti u vezi imunizacije djece koja je obavezna po zakonu te kontroli osoba uposlenih u procesu prodaje i manipulacije životnim namirnicama. Održan je sastanak sa predstavnicima Kantonalne bolnice, Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo kako bi se došlo do adekvatnog rješenja.

Kako je istaknuto, najveći problemi registrovani su u oblasti građevinsko-urbanističkog nadzora. Konstatovano je da se na nekoliko lokaliteta u užem i širem području Grada Goražde izvode građevinski radovi bez propisane dokumentacije koja inspektoru nije stavljena na uvid, tako da su obustavljeni dalji radovi.

„Mi smo zabranili dalje poslove, međutim po žalbi to je proslijeđeno drugom inspektoru na dalje postupanje, dakle, inspekciji koja nije u okviru Kantonalne uprave.  Šta će se dalje dešavati mi to možemo samo pretpostaviti, ali smatram da je potrebno shvatiti apel inspekcije kako bismo svi poduzeli mjere u pokušaju zaustavljanja potpunog bezakonja.

Nekoliko vrsta inspekcija je izašlo na lice mjesta i pri tome su konstatovali da nema građevinske dozvole, projektne dokumentacije i bez adekvatnog građevinskog dnevnika, tako da smo mi obustavili radove. Žalba je podnesena resornom ministarstvu koje je nakon trideset dana roka koji je propisan po Zakonu o upravnom postupku donijelo rješenje kojim se poništava rješenje kantonalnog građevinskog, urbanističkog inspektora. Međutim, šta je u tom rješenju mi ne znamo pošto smo dobili samo obavijest, a drugostepeno rješenje nismo kako bismo poduzimali dalje mjere u skladu sa zakonom. Ima nekoliko detalja koji nisu adekvatno ocijenjeni. Čekamo da nam se to dostavi kako bi dalje nastavili aktivnosti,  pa ćemo vidjeti da li je to upravni spor koji ćemo pokrenuti ili ćemo posegnuti za najnepopularnijim mjerama, a to je zahtjev za zaštitu zakonitosti“- istaknuo je na današnjoj press konferenciji direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Midhat Hadžiomerović.Goražde PRESS / Vlada BPK

Stranice