Prezentirano idejno rješenje novog centralnog spomen-obilježja šehidima i braniocima Goražda - Goražde PRESS

Breaking

11. 04. 2018.

Prezentirano idejno rješenje novog centralnog spomen-obilježja šehidima i braniocima Goražda

U organizaciji Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održana prva prezentacija idejnog projekta rekonstrukcije postojećeg centralnog spomen-obilježja  braniocima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Prezentaciji, čiji cilj je bio da se ponude sugestije i mišljenja na predložena arhitektonska rješenja, prisustvovali su predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Aida Obuća, premijer BPK Goražde Emir Okovć, ministar za boračka pitanja Eniz Halilović, predstavnici Grada Goražda predvođeni gradonačelnikom Muhamedom Ramovićem te predsjednici boračkih udruženja s područja BPK-a.

Premijer Emir Oković podsjetio je da je Vlada u toku prošle godine poduzela niz aktivnosti na stvaranju pretpostavki za rekonstrukciju centralnog spomen obilježja, a u okviru ovih aktivnosti, između ostalog, obezbjeđena je finansijska podrška Federalnog ministarstva za pitanja boraca i veterana rata, te su poduzete radnje na dobivanju urbanističkih i drugih saglasnosti za izgradnju spomen-obilježja.

– Ono što smo mi pokrenuli jeste da u postupku izrade Regulacionog plana ovaj prostor bude ucrtan kao spomen-obilježje i, čini mi se, da je to u fazi donošenja na nivou Grada Goražda. Mi ovih dana očekujemo usvajanje tog Regulacionog plana, što, naravno, onda stvara pretpostavke za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole te pribavljanja svih onih saglasnosti koje jedan objekat, u smislu Zakona o građenju, treba da ima – pojasnio je on.

Prema riječima premijera, izrada glavnog projekta je u završnoj fazi, nakon čega bi trebali uslijediti radovi na izgradnji novog spomen-obilježja i rekonstrukciji cjelokupnog kompleksa na kojem je ono izgrađeno.

– Opšta ocjena je da je ponuđeno rješenje u najvećem dijelu prihvatljivo, tako da ćemo mi vrlo brzo zaokružiti ovu priču i, na nivou Ministarstva i Grada Goražda, krenuti u punu realizaciju ovog projekta da konačno dobijemo jedno spomen-obilježje kakvo ovaj grad zaslužuje – kazao je premijer Oković.

Istaknuto je da je procijenjena vrijednost projekta koji će uključiti rekonstrukciju i uređenje cijelog postojećeg kompleksa na kojem je izgrađeno spomen-obilježje, kao i ispisivanje imena svih poginulih boraca oko 100.000,00 KM.

Zadovoljstvo ponuđenim idejnim rješenjem i izgledom spomen obilježja izrazili su i predstavnici boračkih udruženja.

– Ovo se uklopilo u isti ambijent, u isti prostor, ali je daleko sadržajnije i dostojanstvenije, tako da mislim da niko nije neke velike primjedbe imao. Jedino da to krene što prije i da dočekamo 18. septembar da to bude gotovo – kazao je predsjednik Udruženja veterana rata, zelenih beretki i patriotske lige BPK-a Abduselam Sijerčić Pelam.

Idejni projekat prezentirali su predstavnici firme „Aring“ d.o.o Goražde koja je bila i angažovana na njegovoj pripremi.Goražde PRESS / Vlada BPK

Stranice