Ratni oficiri Armije RBiH susreli se u Goraždu - Goražde PRESS

Breaking

14. 04. 2018.

Ratni oficiri Armije RBiH susreli se u Goraždu

Nakon Zenice i Sarajeva, oficiri šeste klase Ratne oficirske škole Armije RBiH susreli su se u Goraždu. Ovaj susret upriličen je povodom obilježavanja dvadeset pete godišnjice od formiranja Armije RBiH i dv adesete godišnjice od završetka školovanja šeste – posljednje klase ROŠ-a – Ratne oficirske škole Armije Republike Bosne i Hercegovine.

U lijepom aprilskom danu, ovaj je susret iskorišten za prisjećanja na zajednički angažman u oficirskoj školi koja je za dosta pitomaca bila vrata prema budućem radnom angažmanu.

Tih dana, sa radošću se prisjetio major Elvedin Kulelija, komandant Ratne oficirske škole – smjer pješadija.
-Sretan sam što smo zajedno u herojskom gradu Goraždu. Nas je inače oko dvije stotine, ali su mnogi bili spriječeni da dođu. Ili su angažovani u Oružanim snagama BiH, ili rade u drugim firmama ili su izvan Bosne i Hercegovine. Vjerujem da su u mislima sa nama. Meni ovaj susret znači zaista mnogo. Susreo sam opet stare prijatelje i prisjetili smo se dana kada su pred nama bili brojni izazovi koje smo savladavali skupa – rekao je Kulelija.

Osamadesetak nekadašnjih pitomaca šeste klase Ratne oficirske škole Armije RBiH, tokom boravka u Goraždu položili su cvijeće uz centralno spomen obilježje braniocima Goražda i spomen obilježje ubijenoj djeci Goražda u periodu 1992 – 1995.godina. Potom su se okupili u maloj sali Centra za kulturu gdje je „ dežurni“ oficir predao raport nekadašnjem komandantu Ratne oficirske škole Ramizu Bajraktareviću.

-Radostan sam što sam u prelijepom Goraždu sa mojim bivšim pitomacima, od kojih su neki sada visoki oficiri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. A sjećam se dobro, kada su došli u školu, bili su to mladi momci, sa dvadesetak ili manje godina. Prošli su uspješno školovanje, u kome smo im, praktična ratna iskustva nadogradili jednim širokim terorijsko – praktičnim oblikom obuke. Danas sam ponosan kada među njima vidim brigadire, pukovnike, majore Oružanih snaga naše zemlje – kazao je Bajraktarević.

Oficiri šeste klase Ratne oficirske škole Armije RBiH, posjetili su i ratnu izložbu u goraždanskom Zavičajnom muzeju.Goražde PRESS / Glas Goražda

Stranice