U Goraždu počela edukacija za mentore praktične nastave u firmama - Goražde PRESS

Breaking

20. 06. 2018.

U Goraždu počela edukacija za mentore praktične nastave u firmama

Njemačko društvo saradnju i razvoj (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade,nauku,kulturu i sport, Ministarstvom za privredu i Privrednom komorom BPK-a Goražde organizovalo je petodnevnu edukaciju za mentore praktične nastave u firmama u BPK Goražde.

Mentori su osobe koje su u firmama zadužene za učenike koji dolaze na praktičnu nastavu, a koji pohađaju neku od škola srednjeg stručnog obrazovanja. Oni prenose svoje znanje i osposobljavaju mlade za tržište rada za određena zanimanja. Bez njih je nezamisliv lični i profesionalni razvoj mlade osobe koja se obrazuje za određenu struku.

Kako se ističe u izjavama za medije, GIZ kroz projekat “Stručno obrazovanje u BiH” nastoji u saradnji sa predstavnicima privrede i obrazovnih institucija poboljšati stručno obrazovanje i time suštinski doprinijeti razvoju obrazovnog sistema koji je usmjeren na tržište rada. Edukacija mentora, koji bi kao voditelji obrazovnog procesa u firmama preuzeli odgovornost za učenike na praktičnoj nastavi predstavlja jednu od komponenti projekta. Cilj je ojačati pedagoške kompetencije mentora i njihovu vještinu planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi.

Edukacija mentora u firmama je centralni aspekt upravljanja kvalitetom u razvoju kadra i osiguranju stručnjaka za tržište rada. Na poziv se prijavilo preko 30 zaiteresiranih iz BPK-a, što je razlog zašto će se ista obuka ponoviti u septembru kako bi se svim zainteresiranim kandidatima pružila mogućnost pohađanja obuke,budući da je maksimalan broj osoba za ovu obuku 16.

U Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u završnoj je fazi izrada Pravilnika o praktičnoj nastavi kod poslovnog subjekta i da je u skladu sa ovim dokumentom predviđeno das vi poslovni subjekti koji primaju učenike na obavljanje praktične nastave, moraju imati edukovanog mentora, odnosno mentora sa odgovarajućim certifikatom. Stupanje na snagu predmetnog Pravilnika planirano je od školske godine 2018/19 odnosno septembra 2018.godine.


U vezi sa predstojećom obavezom poslovnih subjekata da posjeduju edukovanog mentora nadležne institucije navedenu edukaciju mentora o osnovama pedagoško – didaktičkih znanja i vještina za rad sa učenicima, a kako bi poslovnim subjektima omogućili i prije stupanja na snagu aspunjavanje uslova za prijem učenika u budućnosti. Cilj je ojačati pedagoške kompetencije mentora i njihovu vještinu planiranja rada sa učenicima u praktičnoj nastavi.

Predavač – edukator u radionicama za mentore je Mirza Jusufović. Početku edukacije prvog dana priustvovao je i kantonalni ministar za privredu Anes Salman.

Ova aktivnost realizuje se u sklopu GIZ projekta “Stručno obrazovanje u BiH”koji nastoji u saradnji sa predstavnicima privrede i obrazovnog sistema koji je usmjeren na tržište rada. Kvalitetno stručno obrazovanje iznjedrit će više stručnjaka koji će dati važan doprinos ekonomskom rastu zemlje, a time i boljem imidžu stručnog obrazovanja. Naredne edukacije održat će u septembru u Goraždu, te po tome u Banja Luci i Mostaru.Goražde PRESS / Glas Goražda

Stranice