UČENICI SSŠ DŽEMAL BIJEDIĆ POKAZALI JOŠ JEDANPUT DOPRINOS ZAJEDNICI Maturanti poslastičari tokom završnih ispita napravili torte koje su podjelili - Goražde PRESS

Breaking

06. 06. 2018.

UČENICI SSŠ DŽEMAL BIJEDIĆ POKAZALI JOŠ JEDANPUT DOPRINOS ZAJEDNICI Maturanti poslastičari tokom završnih ispita napravili torte koje su podjelili

Učenici SSŠ Džemal Bijedić mogu se još jedanput pohvaliti svojom skromnom humanošću. Maturanti zanimanja poslastičar su u odbrani svojih završnih ispita napravili torte koje su predstavnici vijeća učenika ove škole danas podjelili ustanovama sa podruja BPK-a Goražde.

Danas je podjeljeno ukupno pet torti i to ustanovama JU Dom za stara i iznemogla lica dvije torte, odjeljenje učenika sa posebnim potrebama JU OŠ "Fahrudin Fahro Baščelija", te po jedna torta u obdaništa sa područja grada JU Vrtić "Sunce" i SOS Dječiji vrtić Goražde.

Goražde PRESS

Stranice