Grant od dva miliona maraka Bosanskopodrinjskom kantonu - VIDEO - Goražde PRESS

Breaking

24. 07. 2018.

Grant od dva miliona maraka Bosanskopodrinjskom kantonu - VIDEO

Bosanskopodrinjskom kantonu doznačen je grant od dva miliona maraka u vidu budžetske podrške iz budžeta Federacije BiH.

Predstavnici nadležnih institucija iz ovoga kantona kažu da će ta sredstva samo djelimično ublažiti tešku finansijsku situaciju.

S druge strane, iz Vlade Federacije šalju jasnu poruku da je krajnje vrijeme da se kantonalni i općinski budžeti kreiraju realno u smislu uspostavljanja ravnoteže prihoda i rashoda.Federalna TV


Stranice