Injžinjerijska jedinica OS BiH radit će na sanaciji puteva u Mjesnim zajednicama Orahovice i Kraboriš - Goražde PRESS

Breaking

30. 07. 2018.

Injžinjerijska jedinica OS BiH radit će na sanaciji puteva u Mjesnim zajednicama Orahovice i Kraboriš

Inžinjerijska jedinica OS BiH radit će uskoro na sanaciji putne komunikacije u Mjesnim zajednicama Orahovice i Kraboriš, nakon što je Gradska uprava uputila zahtjev za ustupanje resursa OS BiH za podršku na ovom značajnom projektu za mještane ovih Mjesenih zajednica na području Goražda.

Potpisanim ugovorom inžinjerijski resursi OS BiH angažuje se na privremenoj i nekomercijalnoj osnovi gdje će izvoditi radove na sanaciji lokalnih putnih pravaca u Mjesnoj zajednici Orahovice na dionici Čemeričko vrelo – Zorovići – Goršić polje – Brzača u dužini od 10 kilometara i Orahovice – Nikolići u dužini od 8 kilometara, te sanacija puteva u Mjesnoj zajednici Kraboriš u dužini od 11 kilometara.

Gradsku upravu Grada Goražda posjetili su danas predstanici OS BiH, ali i Predsjenici ove dvije mjesne zajednice gdje su dogovoreni detaljni u realizaciji ovog projekta.

Da se radi o značajnom projektu za obje Mjesne zajednice, danas su to i potvrdili i Predsjednici savjeta Mjesne zajednice Orahovice Adem Mutapčić i Mjesne zajednice Kraboriš, Hamdo Konjević.

''Mogu biti slobodan i reći da sa današnjim danom potpisivanjem ugovora sa Oružanim snagama, ovo je ponovno rođenje mjesne zajednice Orahovice. Stanovnici koji žive na području mjesne zajednice Orahovice ni dan danas nisu svjesni šta mi dobijamo i koliko znači ovaj projekat sa mjesnu zajednicu. Ovom prilikom bih pozvao stanovništo koje živi na području mjesne zajednice Orahovice da se uključe u ovu akciju kako bi pomogli mjesnoj zajednici Orahovice i Gradu Goraždu u ovome projektu.'' – istakao je predsjednik Savjeta MZ Oroahovice Adem Mutapčić.

''Prije svega se zahvaljujemo Gradonačelniku što nam je omogućio da se radi put prema Kraborišu. Zamolio bih sve one koji su u mogućnosti da se priključe ovoj akciji da pomognemo u realizaciji ovoga projekta. Unaprijed se zahvaljujem.'' – naglasio je predsjednik Savjeta MZ Kraboriš Hamdo Konjević.Goražde PRESS

Stranice