Donesena Odluka o dodjeli javnih priznanja BPK-a Goražde - Goražde PRESS

Breaking

09. 09. 2016.

Donesena Odluka o dodjeli javnih priznanja BPK-a Goražde

Prije rasprave o dnevnom redu danas održane 9. vanredne Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na kojoj je kao jedina tačka dnevnog reda razmatran Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predsjedavajuća Skupštine Aida Obuća obrazložila je da je vanredna sjednica zakazana na zahtjev Odbora za dodjelu javnih priznanja Skupštine BPK-a zbog skorog obilježavanja 18. septembra – Dana Općine Goražde i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u okviru kojeg će ova priznanja biti i dodijeljena.

Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja obrazložio je predsjednik Odbora za javna priznanja Adis Agović (SDA), te upoznao Skupštinu da je Odbor predložio da se priznanje „Počasni građanin“ dodijeli dr. Aliji Begoviću za izuzetne zasluge i doprinos u odbrani Goražda od agresije u periodu 1992-1995. godina, a da se javno priznanje „Plaketa Kantona“ dodijeli goraždanskom privredniku Redžu Bektu za izuzetan doprinos u razvoju privrede i zapošljavanju na području BPK-a Goražde.

U oku rasprave, poslanici u Skupštini Edim Fejzić (Stranka dijaspore), Suad Došlo (SDP), Edita Velić (DF) i Asim Radeljaš (Stranka za bolje Goražde) iznijeli su amandmane na Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja, odnosno prijedloge za imenovanje ličnosti koje su dale značajan doprinos u razvoju BPK-a Goražde.

Također, izneseni su i prijedlozi za izmjene i dopune Zakona o javnim priznanjima BPK-a, kako bi se u toku kalendarske godine moglo dodijeliti više od dva javna priznanja, koliko je predviđeno sadašnjim Zakonom.

Na pauzi koja je uslijedila, održana je sjednica Odbora za javna priznanja na kojoj su razmatrani izneseni amandmani, a kojoj su prisustvovali i sami podnosioci amandmana.

Po završetku sjednice, predsjednik Odbora za javna priznanja upoznao je Skupštinu sa stavovima Odbora, prema kojima su izneseni amandmani prihvatljivi i opravdani, ali se ne mogu prihvatiti zbog odredbi važećeg Zakona.

S tim u vezi predložena su dva zaključka koje je Skupština prihvatila nakon usvajanja Odluke o dodjeli javnih priznanja koju je predložio Odbor, kojom su javna priznanja koja će se uručiti na svečanoj ceremoniji povodom obilježavanja Dana BPK-a i općine Goražde, dodijeljena dr. Aliji Begoviću i privredniku Redžu Bektu.

Zaključcima Skupštine Odbor za javna priznanja zadužen je da hitno pokrene proceduru izmjena i dopuna Zakona o javnim priznanjima BPK-a Goražde u skladu sa stavovima iznesenim na današnjoj sjednici, dok su Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada BPK-a i Koordinacija boračkih udruženja BPK-a zaduženi da zajednički pokrenu aktivnosti na izgradnji spomen obilježja bivšem komandantu, rahmetli Zaimu Imamoviću, kao jednoj od najzaslužnijih ličnosti za oslobođenje ovog prostora tokom Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.bpkg.gov.ba


Stranice