Predsjednici savjeta mjesnih zajednica Općine Goražde zajedno sa načelnikom zasadili 50 novih sadnica u kompleksu Memorijalna Šuma 8372 - Goražde PRESS

Breaking

27. 03. 2017.

Predsjednici savjeta mjesnih zajednica Općine Goražde zajedno sa načelnikom zasadili 50 novih sadnica u kompleksu Memorijalna Šuma 8372

U organizaciji JP „Bosansko-podrinjske šume“ i Općine Goražde danas je na lokalitetu Posestra organizovana sadnja sadnica drveća u kompleksu Memorijalna šuma 8372. U današnjoj sadnji su učestvovali predsjednici savjeta mjesnih zajednica Općine Goražde, načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović sa saradnicima, te radnici JP “Bosansko – podrinjske šume”, a zasađeno je 50 novih sadnica.

„Memorijalna šuma 8372“ je projekat koji je pokrenulo Muftijstvo goraždansko, a podržali su ga Vlada Bosansko-podrinjskog kantona i Općina Goražde, kao i Fond za zaštitu okoliša FBiH. Stručni nadzor je povjeren J.P. “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde.Memorijalni kompleks na Posestri na 3,4 hektara sadržavat će sadnice jasena, kestena i smrče. Bit će izgrađene biciklistička i pješačka staza označena kao "Staza tišine“, šadrvan i klupe za posjetioce, dok će centralni dio činiti Cvijet sjećanja – simbol Srebrenice.

Cilj projekta je da se u spomen na žrtve Genocida u Srebrenici zasadi 8372 stabala različitih kultura, koji će trajno podsjećati na žrtve srebreničkog genocida. Ukupno 8372 osobe će iz svojih sredstava kupiti po jednu sadnicu i zasaditi je sami. Želja organizatora je da se na taj način svi učesnici vežu za Projekat i svojim doprinosom pomognu njegovu realizaciju. Cijena jedne sadnice je nešto veća u odnosu na nabavnu cijenu (10,00 KM), a razlikom se planiraju pokriti troškovi uređenja parcela, izgradnje amfiteatra, ulaznog trijema i drugih dijelova Kompleksa. Ovakvim pristupom Organizator je postavio cilj da Projekat sam sebe finansira, a realizacija kompletnog Projekta planirana je da do proljeća 2018. godine 8.372 osobe zasade 8.372 sadnice.


Općina Goražde

Stranice